อาชีพ ความหมาย

อาชีพคืออะไร:

อาชีพคือความโน้มเอียงที่บุคคลรู้สึกว่าอุทิศตนให้กับวิถีชีวิต และสามารถเกี่ยวข้องกับทั้งอาชีพ (งาน อาชีพ) และจิตวิญญาณ คำดังกล่าวมาจากภาษาละติน เสียง, vocationisซึ่งหมายถึง 'การดำเนินการเรียก'

หลายแง่มุมแทรกแซงในอาชีพของเรา: รสนิยมและความสนใจของเรา สิ่งที่ปลอบโยนเราและทำให้เราอยากรู้อยากเห็น ทักษะที่เรามีหรือที่เราได้เรียนรู้ตลอดจนบุคลิกภาพของเรา วิธีการเป็นและการกระทำของเราในการสมมติและเผชิญ สิ่งของ

ดังนั้น จากทุกสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ กระแสเรียกชี้ไปที่สิ่งที่เราต้องการทำและบรรลุในฐานะปัจเจกในชีวิตนี้ ไปสู่สิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจและให้ความหมายกับชีวิตของเรา

ดังนั้น เมื่อเราพบอาชีพของเรา เราจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเราเป็นใคร ต้องการอะไร เราจะไปที่ใด และมีประโยชน์อะไร

ในด้านศาสนา กระแสเรียกเป็นการเรียกจากสวรรค์ที่บางคนรู้สึกว่าอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ศาสนา เช่น ฐานะปุโรหิต

คำพ้องความหมายของอาชีพจะเป็นความโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, แนวโน้ม, ความถนัดหรือการเรียก

ในภาษาอังกฤษ คำว่า vocation สามารถแปลได้ว่า อาชีพ. ตัวอย่างเช่น: "NS ชายหนุ่มพิสูจน์การเมืองของเขา อาชีพ” (ชายหนุ่มแสดงให้เห็นถึงอาชีพทางการเมืองของเขา)

อาชีพเสริม

เรียกว่าอาชีพอาชีพที่บุคคลรู้สึกเกี่ยวกับการเริ่มต้นอาชีพ อาชีพ หรือการค้าก่อนที่จะมีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงไม่มีอายุที่จะแสดงออกมา ทางที่ดีจะเกิดขึ้นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงเรียนหรือสถาบันหลายแห่งได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีวศึกษา (การทดสอบการปรึกษาหารือ การสอบ) ให้กับเยาวชนเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่พวกเขาแสดงความสนใจและความถนัด

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ เทคโนโลยี - นวัตกรรม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ