ความหมายของ Tongue Twister

Tongue Twisters คืออะไร:

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ twister ลิ้น หรือที่เรียกว่า tongue twister ซึ่งเป็นคำหรือวลีที่ออกเสียงยาก การบิดลิ้นเป็นชุดของคำที่มีความคล้ายคลึงกันทางไวยากรณ์ ซึ่งทำให้การออกเสียงและการอ่านยากขึ้น

การบิดลิ้นถูกระบุว่าเป็นการเรียบเรียงสั้นๆ และในบางกรณีก็ไร้สาระ ประกอบด้วยการสะกดคำ คล้องจอง และคำหยุด ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงวรรณคดีที่ได้รับความนิยมและดั้งเดิมของประชาชน ซึ่งแต่ละประเทศนำเสนอการบิดลิ้นของตัวเอง และบางครั้งหลายคนก็นำเสนอความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างประเทศต่างๆ

โดยหลักการแล้วการบิดลิ้นถือเป็นเกมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ท่องมัน แต่การกระทำนี้ไปไกลกว่าเกมเนื่องจากบุคคลเมื่อพยายามออกเสียงลิ้นบิดอย่างถูกต้องและชัดเจนทำงานเพื่อให้บรรลุ รวดเร็ว ราบรื่น อ่านง่าย และมีเสียงสูงต่ำ

ตัวอย่างของลิ้น twisters

Pablito ตอกตะปู
เล็บ Pablito

กีตาร์ Erre con erre,
erre กับ erre บาร์เรล,
ล้อหมุนเร็วแค่ไหน
ของทางรถไฟ

เสือโคร่งเศร้าสามตัวกลืนข้าวสาลีในทุ่งข้าวสาลีด้วยขยะอันน่าเศร้าสามตัว
ในขยะที่น่าเศร้าสามตัว พวกเขากลืนข้าวสาลีในทุ่งข้าวสาลี เสือโคร่งสามตัวที่น่าเศร้า

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ