ความหมายของความอดทนเป็นศูนย์

Zero Tolerance คืออะไร:

Zero Tolerance เป็นนิพจน์ที่ใช้เพื่ออ้างถึงระดับความยืดหยุ่นเป็นศูนย์ที่ใช้กับพฤติกรรมพฤติกรรมหรือทัศนคติบางอย่าง ดังนั้นจึงเป็นการจัดการที่เข้มงวดและเข้มงวด

โดยทั่วไป จุดประสงค์ของการใช้การแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์คือเพื่อโจมตีเรื่องเฉพาะที่มีปัญหาที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน ดังนั้น การวัดค่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์จึงมีลักษณะเฉพาะด้วยการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยสมาชิกทุกคนในชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้น

ในแง่นี้ การวัดความอดทนเป็นศูนย์อาจมุ่งเป้าไปที่การต่อต้านความไร้วินัยหรือพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น: ความอดทนเป็นศูนย์สำหรับการมาสาย, ความอดทนเป็นศูนย์สำหรับข้อแก้ตัว ฯลฯ

ในทางกลับกัน มีบางประเทศที่กำหนดนโยบายการไม่ยอมรับอย่างเป็นศูนย์เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมของตน ด้วยเหตุผลนี้ ความอดทนเป็นศูนย์จึงไม่ยอมรับปัจจัยบรรเทาทุกข์ แต่ค่อนข้างลงโทษอย่างรุนแรง และด้วยความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตอบโต้ของศาล การละเมิดหรืออาชญากรรมใดๆ ก็ตามที่อาจคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความซื่อสัตย์ของพลเมือง

ตัวอย่างเช่น ประเทศต่างๆ เช่น เปรู อาร์เจนตินา ชิลี หรือเม็กซิโก ถูกบังคับในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ให้กำหนดนโยบายที่ไม่ยอมรับในประเด็นบางประเด็น มีความอ่อนไหวต่อความคิดเห็นของสาธารณชน เช่น การขับรถขณะมึนเมา การค้าผู้หญิง การค้ายาเสพติด การทุจริต ความรุนแรงต่อสตรี ฯลฯ

มาตรการประเภทนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ฝ่ายตรงข้ามโต้แย้ง เหนือสิ่งอื่นใด ว่ามันเป็นมาตรการปราบปรามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ว่ามันไม่ได้โจมตีปัญหาที่รากของมันอย่างแท้จริง แต่เฉพาะผลที่ตามมาเท่านั้น

หากต้องการ คุณสามารถดูบทความเกี่ยวกับความอดทนได้

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสนา - และจิตวิญญาณ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ