ความหมายของเมนบอร์ด

เมนบอร์ดคืออะไร:

มาเธอร์บอร์ดคือแผงวงจรพิมพ์ที่มีส่วนประกอบบางอย่างรวมอยู่ในตัวและเชื่อมต่อกับส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ จึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คำว่า "เมนบอร์ด" มาจากภาษาอังกฤษ (เมนบอร์ด) หรือที่เรียกว่ามาเธอร์บอร์ด (เมนบอร์ด, ในภาษาอังกฤษ) หรือเมนบอร์ด

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ ศาสตร์