ความหมายของอาจารย์

อาจารย์คืออะไร:

อาจารย์เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติในการปฏิบัติต่อครูหรือมืออาชีพในด้านใด ๆ ด้วยความเคารพและชื่นชม คำว่า เซนเซ แปลว่า "ผู้ที่เกิดมาก่อน" ตั้งแต่ "คันจิ" มันสอดคล้องกับ "เซน" แปลว่า "ก่อน และเพื่อ "ใช่ "เป็นการแสดงออกถึง "การเกิด"

นิพจน์ อาจารย์ สามารถใช้ได้ในบริบทหรือพื้นที่ใด ๆ และไม่ใช่เฉพาะในศิลปะการต่อสู้ เช่นนี้เรียกว่าระบุบุคคลที่เกิดก่อน และนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขามีความรู้และประสบการณ์ในด้านอาชีพของตน ซึ่งเป็นคำที่นักเรียนของตนเองให้ความเคารพและชื่นชมในความรู้ของตน

ตัวอย่างเช่น ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักกฎหมาย แพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีความรู้ในสาขาของตน อนุมานว่าเขารู้มากกว่าคนอื่นๆ จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ คำนี้สามารถใช้เป็นชื่อเรื่องหรือคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลของบุคคล เช่น: Alexander Sensei

นอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ใช้ในศิลปะการต่อสู้เพื่อระบุครูหรือผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดห้องเรียน เป็นที่ยอมรับและเคารพจากนักเรียนทุกคน โดยทั่วไปแล้ว ในศิลปะการต่อสู้หลายประเภท นักเรียนจะต้องโค้งคำนับอาจารย์ก่อนเริ่มชั้นเรียนหรือการแข่งขัน

อาจารย์และรุ่นพี่

อาจารย์ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เป็นครูหรือมืออาชีพในพื้นที่ของเขาหรือในศิลปะการต่อสู้

รุ่นพี่เป็นคำที่ใช้ในทุกสาขาเพื่อระบุบุคคลที่มีอายุมากที่สุด ประสบการณ์ ความรู้ภายในองค์กร ดังนั้นจึงถูกมองว่าเป็นผู้นำภายในองค์กร

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีจุดเหมือนกันที่พวกเขามีเจตจำนงและความสามารถในการให้การสนับสนุน มิตรภาพ และสอนบุคคลอื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ดีในหน้าที่หรือกิจกรรมของตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านบทความรุ่นพี่

อาจารย์หรือซันเซ

คำว่า sansei ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่มาจากผู้อพยพชาวญี่ปุ่นรุ่นที่สามในบางประเทศ

แท็ก:  ศาสตร์ การแสดงออกยอดนิยม ศาสนา - และจิตวิญญาณ