ความหมายของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมคืออะไร:

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อทรัพย์สิน กระบวนการ และสภาพแวดล้อมของสถาบันหรือบริษัท

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้เป็นระบบมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมใด ๆ เช่น:

  • การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์
  • การผลิต การใช้และการบริโภคภายในโรงงาน และ
  • กิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมศึกษาความเสี่ยงที่คนงานต้องเผชิญเพื่อสร้าง แนะนำ และดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน

ขอบเขตของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแล้วจะรับผิดชอบวิศวกรอุตสาหกรรมเพราะเขาอยู่ในกลุ่มกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพ หัวหน้างานด้านความปลอดภัยต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับของผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ดู วิศวกรรมศาสตร์.

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมมีความสำคัญเนื่องจากกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่มุ่งปกป้องทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

จากมุมมองทางธุรกิจ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางอ้อม เนื่องจากการปกป้องความสมบูรณ์ทางจิตวิทยาของผู้คน ยังช่วยลดการลาออก กระบวนการจ้างงานบุคลากร และการขาดงานสำหรับอุบัติเหตุจากการทำงาน

ดูเพิ่มเติมที่ ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานสากลที่ควบคุมความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

แท็ก:  ศาสตร์ ทั่วไป คำพูดและสุภาษิต