ความหมายของใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินคืออะไร:

ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ลงนามซึ่งยืนยันการชำระเงินของบุคคลสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ลูกค้าจะเก็บใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไว้ และผู้ขายจะเก็บสำเนาไว้เพื่อบันทึกและควบคุม

ใบเสร็จจึงเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ขัดต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถมีสองลักษณะ: ใบเสร็จสาธารณะและใบเสร็จรับเงินส่วนตัว

ใบเสร็จต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • สถานที่และวันที่ออก;
  • ข้อมูลลูกค้า
  • แนวคิดของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
  • จำนวนเงินที่ได้รับ (รวมภาษีทางกฎหมาย);
  • ลายเซ็นของผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตาม อาจมีรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเลย์เอาต์ที่เลือกโดยบุคคลหรือบริษัทผู้ออกบัตร

ใบเสร็จดิจิทัล

แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ปกติแล้วใบเสร็จจะพิมพ์ลงบนกระดาษ แต่ใบเสร็จดิจิทัลก็กำลังได้รับพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสร้างกลไกการรักษาความปลอดภัยได้

จึงมีบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการใบเสร็จรับเงินดิจิทัล ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลบางแห่งได้ดำเนินการบริการใบเสร็จรับเงินดิจิทัลสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการบริหารของกระบวนการทางภาษีที่ประกอบอาชีพอิสระและทำให้เป็นปกติ

ความแตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จเป็นหลักฐานหลังชำระค่าบริการหรือสินค้า ในส่วนของใบกำกับสินค้าจะออกก่อนการชำระเงินและจะอธิบายรายละเอียดรายการและจำนวนเงินที่จะรวบรวม ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ออกโดยผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการ

ดูการบัญชีด้วย

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ คำพูดและสุภาษิต การแสดงออกยอดนิยม