ความหมายของ Pulcro

Pulcro คืออะไร:

เรียบร้อย เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้กำหนดสิ่งที่สะอาดมาก มีรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและเรียบร้อยมาก หรือผู้ที่ระมัดระวังในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆ พฤติกรรมและคำพูด คำดังกล่าวมาจากภาษาละติน เครื่องบดเนื้อ, ปุจฉรา.

ดังนั้น เรียบร้อย อาจหมายถึงการทำความสะอาด การดูแล หรือดูแลใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง: "พนักงานต้อนรับควรดูเรียบร้อย", "ฉันทิ้งพรมไว้ให้เรียบร้อย"

ดูสุขอนามัยด้วย

นอกจากนี้ยังใช้เพื่ออ้างถึงความเรียบร้อยหรือความเอาใจใส่ในการทำสิ่งต่าง ๆ มักจะมีประสิทธิภาพและความขยันหมั่นเพียร ตัวอย่างเช่น: “มาริสาเป็นผู้ช่วยที่เรียบร้อย เธอจัดการตารางงานของฉันได้อย่างยอดเยี่ยม”

ดูประสิทธิภาพด้วย

ในแง่นี้ คนที่เรียบร้อยก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนหรือปราณีตในการประพฤติและพูด ตัวอย่างเช่น: "ริคาร์โดเป็นนักเรียนนายร้อยที่เรียบร้อย เขาจะไม่ทำให้เราแย่แน่ นายพลของฉัน"

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ