ความหมายของพลาสม่า

พลาสม่าคืออะไร:

พลาสม่าถือเป็นสถานะของสสารหรือก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออน ส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดเรียกอีกอย่างว่าพลาสมา

ในทางฟิสิกส์ พลาสมาถือเป็นสถานะที่สี่ของสสารในสถานะต่างๆ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สามารถรับพลาสมาได้จากสองสถานการณ์:

  • เมื่อก๊าซสัมผัสกับอุณหภูมิสูง
  • เมื่อก๊าซถูกฉีดด้วยไฟฟ้าแรงสูง

คุณสมบัติของสถานะพลาสม่าคล้ายกับสถานะก๊าซ แต่ก็เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและสามารถผลิตและตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต นิพจน์ในภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี - นวัตกรรม