ความหมายของอาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาคืออะไร:

การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการที่เยาวชนหรือวัยรุ่นได้รับการช่วยเหลือในการชี้แจงความถนัดในการฝึกฝนการค้าหรือวิชาชีพ

ประกอบด้วยชุดการปฏิบัติและกิจกรรมที่มุ่งสำรวจความสนใจของบุคคล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อเสนอทางวิชาการที่มีอยู่และโอกาสที่แท้จริงในตลาดแรงงาน

โดยทั่วไปการแนะแนวอาชีพมุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้ามหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการแนะแนวอาชีพคือเพื่อเป็นแนวทางให้เยาวชนในกระบวนการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความเป็นไปได้ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องปรับอาชีพให้เข้ากับทักษะงานของบุคคลตามความต้องการของตลาดงาน

การแนะแนวอาชีพ นอกเหนือจากการช่วยในการเลือกอาชีพแล้ว ยังสามารถติดตามบุคคลในกระบวนการเตรียมการ เข้าถึงการปฏิบัติทางวิชาชีพ และวิวัฒนาการที่ตามมาในสายอาชีพได้อีกด้วย

การค้นหาอาชีพเป็นกระบวนการส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละคนต้องพัฒนาแนวคิดที่เพียงพอเกี่ยวกับตนเอง ความสามารถและความสามารถ และบทบาทของตนในด้านการผลิต

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์