ความหมายของนิวเคลียสอะตอม

อะตอมนิวเคลียสคืออะไร:

นิวเคลียสของอะตอมเป็นศูนย์กลางของอะตอม ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน และมีมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม

การมีอยู่ของนิวเคลียสของอะตอมถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ Ernest Rutherford (1871-1937) ผู้สร้างแบบจำลองอะตอมของ Rutherford ซึ่งเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 1908

นิวเคลียสของอะตอมมีประจุบวกและประกอบด้วยนิวเคลียส นิวคลีออนแบ่งออกเป็นโปรตอนและนิวคลีออน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ในขณะที่นิวตรอนมีประจุเป็นกลาง

ความสำคัญของนิวเคลียสของอะตอมคือมันประกอบด้วยส่วนใหญ่ของอะตอมและโปรตอนของมันบ่งบอกถึงประเภทขององค์ประกอบทางเคมีที่สังเกตได้

ลักษณะของนิวเคลียสอะตอม

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าประจุบวกและมวลของอะตอมมาบรรจบกันในนิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียสของอะตอมมีลักษณะเฉพาะโดยมีมวลรวมเกือบเท่ากับอะตอม (มากกว่า 99%)

นอกจากนี้ นิวเคลียสของอะตอมยังมีลักษณะเฉพาะโดยมีนิวคลีออนที่แบ่งออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน โปรตอนมีประจุบวกและนิวตรอนมีประจุเป็นกลาง ดังนั้นประจุไฟฟ้าของนิวเคลียสของอะตอมจึงเป็นบวก

ดูอะตอมด้วย

คุณสมบัติของนิวเคลียสอะตอม

นิวเคลียสของอะตอมมีวงโคจรซึ่งอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบหมุนรอบตัว ต่อต้านประจุบวกของโปรตอนในนิวเคลียส ด้วยวิธีนี้ อะตอมจะมีประจุไฟฟ้าเป็นกลางทั้งหมด

นิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยโปรตอน ปริมาณที่กำหนดเลขอะตอมขององค์ประกอบทางเคมี ในวิชาเคมี เลขอะตอมจะกำหนดจำนวนโปรตอนในอะตอมซึ่งจะกำหนดองค์ประกอบทางเคมีที่สังเกตได้

ดูเพิ่มเติมที่ องค์ประกอบทางเคมี

นอกจากนี้ นิวเคลียสของอะตอมยังติดอยู่กับเปลือกโลกของอะตอม ซึ่งเป็นเปลือกที่ใหญ่กว่าที่ล้อมรอบนิวเคลียสโดยปฏิกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

พฤติกรรมและคุณสมบัติของนิวเคลียสของอะตอมได้รับการศึกษาโดยฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์นี้ยังศึกษาความสามารถในการได้รับพลังงานจากการแยกตัวของนิวเคลียส กล่าวคือ การรวมนิวเคลียสแสงสองนิวเคลียสให้เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่า การสร้างพลังงานจากการแตกตัวของนิวเคลียร์อยู่ในความไม่เสถียรของนิวเคลียสอะตอมซึ่งมีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากันกับนิวตรอน

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต ทั่วไป ศาสตร์