นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร:

นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานในด้านต่างๆ และเน้นที่วัสดุระดับนาโนและคุณสมบัติของวัสดุเหล่านั้น นาโนเทคโนโลยีจึงทำงานร่วมกับนาโนเมตร (nm) เป็นหน่วยวัด

คำว่านาโนเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นด้วยคำนำหน้าภาษากรีก νάνος (นาโน).

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีมีการนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกลศาสตร์ การพัฒนาในด้านนี้ทำให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์จำนวนมากและเปิดโอกาสใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ในด้านความปลอดภัย นาโนเทคโนโลยีช่วยให้การพัฒนาไมโครเซนเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในสาขาอุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยีมีการใช้งานหลักสามส่วน อันแรกสอดคล้องกับวัสดุนาโน อันที่สองหมายถึงตัวกลางนาโน และอันสุดท้ายระบุในผลิตภัณฑ์นาโน

ตัวอย่างนาโนเทคโนโลยี

หนึ่งในพื้นที่ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีคือพื้นที่ของอาหาร

ในการแปรรูปอาหาร มีตัวอย่างบางส่วนของนาโนเทคโนโลยี เช่น การทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยใช้นาโนเมมเบรน ซึ่งเป็นการกลั่นน้ำมันที่ใช้แล้วผ่านอุปกรณ์นาโนแบบเร่งปฏิกิริยา

ในบรรจุภัณฑ์อาหาร อนุภาคนาโนขององค์ประกอบ เช่น ซิลิกอนไดออกไซด์สามารถรวมเข้ากับวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติของภาชนะเหล่านี้จึงดีขึ้น เช่น ความต้านทานความร้อนที่เพิ่มขึ้น

นาโนเทคโนโลยีในการแพทย์

ในสาขาการแพทย์ นาโนเทคโนโลยีช่วยให้สามารถวินิจฉัยระดับโมเลกุลได้อย่างแม่นยำและซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้ นาโนเทคโนโลยีจึงมีความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยโรคที่มาจากพันธุกรรมหรือต้นกำเนิดจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ การรักษาโรคต่างๆ ก็ดีขึ้นด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยี

ไบโอชิประดับนาโนเป็นตัวอย่างของนาโนเทคโนโลยีที่มีการใช้งานมากมายในด้านการวิจัยทางการแพทย์

ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง เช่น นาโนเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก การใช้งานอย่างหนึ่งคือการสร้างอนุภาคนาโนที่ทำหน้าที่เป็นตัวขนส่งยาภายในร่างกาย

นาโนเทคโนโลยีในเม็กซิโก

ในเม็กซิโกมีความสนใจเพิ่มขึ้นในการวิจัยและการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในทางปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของเม็กซิโกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการวิจัยในด้านนาโนเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น National Autonomous University of Mexico มีศูนย์นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (CNyN) มาตั้งแต่ปี 2551

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม