ความหมายของคุณธรรม

คุณธรรมคืออะไร:

คุณธรรมคือชุดของบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ใช้เป็นแบบอย่างของความประพฤติและการประเมินเพื่อสร้างสิ่งที่ถูกหรือผิด

เป็นเรื่องของการศึกษา มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ในระดับต่างๆ (ปรัชญาและวัฒนธรรม เป็นต้น) ของแนวคิด เช่น ความดีและความชั่วที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ภายในสังคม

คุณธรรมยังเป็นสภาวะจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มคน มักใช้กับความหมายเชิงบวกของการให้กำลังใจหรือความมั่นใจในความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะมีความหมายเชิงลบเช่นกัน เช่น ขวัญกำลังใจต่ำ

ในฐานะที่เป็นคำคุณศัพท์ คุณธรรม หมายถึงบางสิ่งที่เป็นของหรือสัมพันธ์กับสิ่งที่ถือว่าดีในระดับสังคม ในทางภาษาพูดและทั่วๆ ไป คุณธรรมบ่งชี้ว่ามีบางสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับได้ หรือดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตรงกันข้ามคือผิดศีลธรรม

นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทางกฎหมาย แต่เป็นแนวคิดที่กว้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของมนุษย์ในสังคมเช่นภาระผูกพันและความรับผิดชอบทางศีลธรรม

คำนี้มาจากภาษาละติน ศีลธรรมมาจากคำภาษาละติน เราตาย ซึ่งหมายถึง 'กำหนดเอง'

ผิดศีลธรรมยังเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูล Moraceae

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • ผิดศีลธรรม
  • กำหนดเอง.
  • ตัวอย่างบรรทัดฐานทางศีลธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

จริยธรรมและศีลธรรมเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กันแม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกันก็ตาม กล่าวโดยทั่วๆ ไป อาจกล่าวได้ว่าศีลธรรมอยู่บนพื้นฐานของบรรทัดฐาน หลักการ และการประเมินค่าที่จัดตั้งขึ้นในสังคม ในขณะที่จริยธรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาในวงกว้างขึ้น โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ และอย่างมีเหตุมีผล

ดูจริยธรรมและศีลธรรมด้วย

ความเสียหายทางศีลธรรม

คำว่าความเสียหายทางศีลธรรมนั้นเหมาะสมกับกฎหมายและหมายถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการด้อยค่าที่บุคคลได้รับซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ของพวกเขา ซึ่งเกิดจากการกระทำหรือการละเลยของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล และไม่สามารถซ่อมแซมได้ พวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและความรู้สึกของบุคคลและชื่อเสียงของพวกเขา

ไม่เหมือนกับความเสียหายทางมรดก ความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินหมายความว่ามีการสูญเสียที่ไม่สามารถซ่อมแซมด้วยวิธีการอื่นได้ ถึงแม้ว่าจะสามารถชดเชยได้ในทางใดทางหนึ่ง เช่น ตัวอย่างเช่น ทางการเงิน

ดูเพิ่มเติมที่ ความเสียหาย

การตัดสินทางศีลธรรม

การตัดสินทางศีลธรรมคือการประเมินทางศีลธรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มที่ตัดสินพฤติกรรมหรือการกระทำตามการพิจารณาของตนเองว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรถูกอะไรผิด

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ คำพูดและสุภาษิต ทั่วไป