ความหมายของแฟชั่น

แฟชั่นคืออะไร:

แฟชั่นคือคุณค่า รูปภาพ หรือสไตล์ที่ปรากฏบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่ม

อุตสาหกรรมแฟชั่นทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์และการขายเสื้อผ้าที่จะกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงในฤดูร้อนหลังการเปิดตัว เช่น แฟชั่นฤดูหนาว ในบริบทนี้ แฟชั่นมีความหมายเหมือนกันกับสไตล์หรือเทรนด์

เสื้อผ้าแฟชั่นหมายถึงสไตล์ที่จะขายมากที่สุดในร้านค้าและมักจะเห็นตามท้องถนน แนวทางดังกล่าวกำหนดโดยนิตยสารแฟชั่นและบริษัทแฟชั่นที่จัดตั้งขึ้น

แฟชั่นในความหมายที่กว้างขึ้นใช้เพื่อกำหนดรูปแบบความงาม เช่น แฟชั่นวินเทจ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าที่สร้างขึ้นก่อนปี 1950 หรือแฟชั่นฮิปสเตอร์ ซึ่งเป็นสไตล์ที่ผสมผสานระหว่างของเก่ากับของใหม่

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต การแสดงออกยอดนิยม ทั่วไป