ความหมายของภารกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์คืออะไร:

ภารกิจและวิสัยทัศน์ถูกกำหนดโดยบริษัทหรือสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ดำเนินการ

ในการบริหารธุรกิจ เราสามารถกำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภารกิจของบริษัทมักจะเริ่มต้นด้วยกริยา infinitive เช่น ผลิต สร้าง ออกแบบ รถไฟ ขนส่ง ให้ความรู้ ฯลฯ

ภารกิจจำกัดแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทและเหตุผลที่เป็นอยู่ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ต้องอยู่ภายใต้ภารกิจและไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย

ดูวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วย

ตัวอย่างของภารกิจของบริษัทคือ “การผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการผ่านคุณภาพและความสะดวกสบายที่มากขึ้น "

ดูภารกิจด้วย

วิสัยทัศน์คือเป้าหมาย อุดมคติ หรือความฝันที่คุณต้องการไปให้ถึง วิสัยทัศน์ส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อช่วยให้บริษัทหรือสถาบันเข้าใกล้วิสัยทัศน์มากขึ้น

วิสัยทัศน์ต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อให้มีความสม่ำเสมอในการเดินทางของบริษัท เมื่อบรรลุเป้าหมาย จะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อปฏิรูปนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ์ไปสู่ระดับใหม่

ตัวอย่างของวิสัยทัศน์จะเป็นดังนี้: "เพื่อเป็นผู้นำในตลาดระดับชาติในด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของหน่วยการผลิต"

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ