ความหมายของสารผสมต่างกัน

สารผสมต่างกันคืออะไร:

ส่วนผสมที่ต่างกันคือการรวมกันขององค์ประกอบหรือสารตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานะของสสารใด ๆ ) ซึ่งสามารถระบุส่วนประกอบได้

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ประกอบด้วยสารผสมหลายล้านชนิด ซึ่งบางส่วนมีความจำเป็นต่อชีวิต

ตัวอย่างเช่น เลือดเป็นส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันซึ่งขาดไม่ได้สำหรับชีวิต แม้ว่าองค์ประกอบของมันจะไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า แต่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยพลาสมา เซลล์เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

ของผสมต่างกันในวิชาเคมี

ในทางเคมี ของผสมต่างกันจะแยกความแตกต่างจากของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันหากสามารถระบุส่วนประกอบของสารนี้ได้

อีกวิธีหนึ่งในการระบุว่าส่วนผสมต่างกันหรือไม่คือการใช้เทคนิคการแยกส่วนประกอบ ในสารผสมที่ต่างกันมีวิธีการดังต่อไปนี้:

  • การกรอง: เทคนิคที่ใช้ในการแยกขยะมูลฝอยออกจากของเหลวเมื่อกรองน้ำ ใช้การกรองแบบแรงโน้มถ่วงหรือแบบสุญญากาศ
  • การร่อน: การแยกทรายออกจากตะกอนที่ใช้ ตัวอย่างเช่น โดยอารยธรรมก่อนฮิสแปนิกเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง
  • การหมุนเหวี่ยง: แยกโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เช่น น้ำ ออกจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
  • การสะกดจิต: แยกเหล็กออกจากของแข็งอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้เช่นเพื่อค้นหาเหรียญในทราย
  • Decantation: องค์ประกอบของส่วนผสมจะถูกแบ่งโดยใช้แรงโน้มถ่วง เช่น เมื่อครีมแยกออกจากนม

ดูเพิ่มเติมที่ สารละลายเคมี

ส่วนผสมที่ต่างกันและเป็นเนื้อเดียวกัน

ของผสมต่างชนิดกันแตกต่างจากของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากส่วนประกอบที่ก่อตัวเป็นส่วนประกอบนั้นสามารถระบุได้

ทั้งสองชนิดเป็นสารเคมีผสมชนิดหนึ่ง ซึ่งกำหนดไว้เพื่อระบุลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละชนิด ของผสมต่างกัน ตัวอย่างเช่น มีเทคนิคการแยกส่วนประกอบที่แตกต่างจากของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน

แท็ก:  ศาสตร์ การแสดงออกยอดนิยม ศาสนา - และจิตวิญญาณ