ความหมายของกลศาสตร์ควอนตัม

กลศาสตร์ควอนตัมคืออะไร:

กลศาสตร์ควอนตัมเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของอนุภาคอะตอมและอนุภาคย่อย

กลศาสตร์ควอนตัมร่วมกับทฤษฎีสัมพัทธภาพประกอบเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฟิสิกส์สมัยใหม่

กลศาสตร์ควอนตัมกลายเป็นสาขาที่แตกต่างจากฟิสิกส์ในปี 1922 จากทฤษฎีควอนตัมที่เปิดเผยโดย Max Planck นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน (1858-1947)

ทฤษฎีของพลังค์ระบุว่าแสงแพร่กระจายในแพ็คเก็ตของพลังงานหรือโฟตอน พลังงานของโฟตอนแต่ละตัวเป็นสัดส่วนกับความถี่ของมัน

นักฟิสิกส์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นอกจากจะตั้งสมมติฐานว่าความเร็วของแสงในสุญญากาศเป็นค่าคงที่พื้นฐานของธรรมชาติ ไม่ใช่กาลอวกาศ ดูดซับแนวคิดของพลังค์ โดยทั่วไปแล้ว เขาสรุปว่าแสงเป็นอนุภาคที่มีพฤติกรรมเหมือนคลื่นด้วย

ความเป็นคู่ของอนุภาคคลื่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติในระดับอะตอมที่ศึกษาโดยกลศาสตร์ควอนตัม หรือที่เรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัม

ทฤษฎีหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมอธิบายว่าอนุภาคมูลฐานที่ประกอบเป็นสสาร (อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน) มีคุณสมบัติทั้งคลื่นและอนุภาค ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างจากธรรมชาติของวัตถุมหภาคของกลศาสตร์คลาสสิก หรือนิวตัน

กลศาสตร์ควอนตัมไม่เหมือนกับกลศาสตร์คลาสสิกที่กำหนดสถานะทางกายภาพของวัตถุหรือวัตถุด้วยตำแหน่งและความเร็ว กลศาสตร์ควอนตัมทำผ่านฟังก์ชันคลื่น ซึ่งเป็นคำตอบของสมการชโรดิงเงอร์ ซึ่งตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์เออร์วิน ชโรดิงเงอร์ ควรสังเกตว่าฟังก์ชันคลื่นระบุความน่าจะเป็นในการค้นหาอนุภาค ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในอวกาศเท่านั้น

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสนา - และจิตวิญญาณ