ความหมายของอาจารย์

อาจารย์คืออะไร:

ปริญญาโทหรือที่เรียกว่าปริญญาโทหรือปริญญาโทเป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการเฉพาะทางในสาขาวิชาเฉพาะ

ปริญญาโทเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงวิชาการรอบที่สามซึ่งเป็นไปตามระดับและนำหน้าปริญญาเอก ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปจากหนึ่งปีถึงสองปี

วัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคือการที่นักศึกษาสามารถขยายและพัฒนาความรู้ในสาขาความรู้เฉพาะที่ทำให้เขาเข้าถึง วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางวินัยหรือสหวิทยาการได้

ในทำนองเดียวกัน อาจารย์เสนอเครื่องมือเกี่ยวกับระเบียบวิธี ปัญญา และการวิเคราะห์สำหรับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นการวิจัย การเจาะลึกเชิงทฤษฎีและการผลิตความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์

ในการเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรี

ในบางพื้นที่ ปริญญาโทถูกกำหนดในรูปแบบต่างๆ เช่น MBA ซึ่งย่อมาจาก Master in Business Administration ซึ่งในภาษาสเปนหมายถึง "ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ"

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม ทั่วไป