ความหมายของ Latifundismo

Latifundismo คืออะไร:

Latifundismo หมายถึงชุดและการกระจายผืนดินขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย latifundismo ในส่วนของ latifundio เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นของคนคนเดียวหรือชนกลุ่มน้อย

เช่นนี้ latifundismo เป็นผลมาจากการดำรงอยู่และการปกครองของ latifundistas ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินส่วนสำคัญซึ่งในหลายกรณียังไม่ได้ใช้ในวิธีที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์กับการผลิตทางการเกษตร.

ด้วยเหตุนี้ ชาวนาที่ยากจนจึงถูกจำกัดให้ทำงานบนที่ดินและส่งเสริมการทำมาหากินทางเศรษฐกิจของตน ดังนั้น คำว่า latifundismo หรือ latifundista จึงมีข้อหาดูหมิ่น

latifundismo มีมาตั้งแต่ช่วงที่กระบวนการพิชิตและการล่าอาณานิคมเริ่มต้นขึ้นทั้งในยุโรปและละตินอเมริกา ที่ดินขนาดใหญ่หลายแห่งถึงกับสืบทอดมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ที่ดินผืนใหญ่เหล่านี้ทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ ในหลายกรณี แม้กระทั่งมีทรัพยากรที่จำเป็นโดยผู้ที่ประกอบขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มละติฟุนดิสโม

ในแง่นี้การมีอยู่ของที่ดินขนาดใหญ่ได้ก่อให้เกิดการจลาจลทางสังคมและเกษตรกรรมตลอดประวัติศาสตร์ในส่วนของชาวนาซึ่งต้องเผชิญกับเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่และรัฐเพื่อให้เกิดการกระจายที่ดินที่ดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น และการผลิต และในที่สุดก็นำไปสู่การปฏิรูปไร่นา

ดูเพิ่มเติมที่ การปฏิรูปที่ดิน.

ลักษณะของ latifundismo

ลักษณะสำคัญของ latifundismo แสดงไว้ด้านล่าง

  • การกระจายที่ดินส่วนใหญ่ใน latifundia ที่เป็นของคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
  • อำนาจสูงสุดของ latifundismo ในการทำงานที่ดิน นั่นคือ ของ latifundistas เหนือประชากรชาวนา.
  • ผืนดินขนาดใหญ่ที่ประกอบเป็น latifundismo ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเต็มศักยภาพ
  • ที่ดินขนาดใหญ่สร้างงานไม่เพียงพอ
  • ขอบคุณ latifundismo การปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ถูกสร้างขึ้นตามกิจกรรมเกษตรกรรม
  • Latifundismo เป็นภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมของประเทศ

ดูเพิ่มเติมที่ Latifundio

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ การแสดงออกยอดนิยม ศาสตร์