ความหมายของการตัดสินทางจริยธรรม

การตัดสินทางจริยธรรมคืออะไร:

การตัดสินตามหลักจริยธรรมคืออำนาจในการให้เหตุผลและกำหนดว่าการกระทำ พฤติกรรม หรือทัศนคติใดที่เหมาะสมที่สุด จากชุดทางเลือก โดยอิงตามระบบค่านิยมที่เราแบ่งปันกับสังคมที่เราอาศัยอยู่

ในแง่นี้ การตัดสินตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถระบุได้ ในสถานการณ์หรือสถานการณ์ที่กำหนดว่าอะไรคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับเรา และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าตัวเลือกใดที่เรามีคือทางเลือกเดียว เรามีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของเราโดยคำนึงถึงกรอบของระบบค่านิยมทางศีลธรรมที่เราพบว่าตัวเองอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกัน การตัดสินตามหลักจริยธรรมบอกเราว่าวิธีใดเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการนำการตัดสินใจของเราไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่

ดังนั้น การตัดสินตามหลักจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมระบุว่าดีหรือไม่ดีมากที่สุด

ความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินตามหลักจริยธรรมคือช่วยให้เราสามารถแยกแยะเหตุผลที่ทำให้การตัดสินใจของเราถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าปัญหาด้านจริยธรรมอยู่ตรงไหนและอะไรคือวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างของการตัดสินทางจริยธรรมที่เราพบตลอดชีวิตของเรา ตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียน เราได้รับการฝึกฝนให้ตัดสินตามหลักจริยธรรมเกี่ยวกับการกระทำเหล่านั้นที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของเราในการเป็นคนซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ที่สุด ดังนั้นการประกอบอาชีพในโลกแห่งอาชญากรรมหรือการค้ายาเสพติดจึงเป็นทางเลือกที่พวกเขาสอนให้เราไตร่ตรองถึงผลที่ตามมา ในแง่นั้น การตัดสินตามหลักจริยธรรมจะพิสูจน์ได้ว่าอาชญากรรมมีผลร้ายแรงต่อชีวิตของเราและชีวิตของคนที่เรารัก ด้วยเหตุนี้ เพื่อประโยชน์ของเราเองและของคนใกล้ชิดที่สุด เราไม่ควรพิจารณาทางเลือกนั้น

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม ทั่วไป เทคโนโลยี - นวัตกรรม