ความหมายของหน่วยสืบราชการลับ

หน่วยสืบราชการลับคืออะไร:

ปัญญา คือ ความสามารถหรือคณะที่จะเข้าใจ ให้เหตุผล รู้ เรียนรู้ และแก้ปัญหา ในแง่นี้ มันคล้ายกับแนวคิดเช่น "ความเข้าใจ" และ "สติปัญญา"

ในทางจิตวิทยา ความฉลาดคือความสามารถในการรับรู้และชุดของหน้าที่ทางปัญญา เช่น ความจำ ความสัมพันธ์ และเหตุผล

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นความสามารถหรือทักษะในการทำบางสิ่งบางอย่าง

คำนี้มาจากภาษาละติน อัจฉริยะĭa.

ด้วยอิทธิพลของภาษาอังกฤษ หน่วยสืบราชการลับยังถูกเข้าใจว่าเป็นหน่วยข่าวกรอง ซึ่งถือเป็นคำสละสลวยสำหรับหน่วยสืบราชการลับและหน่วยสืบราชการลับ

ดูเพิ่มเติมที่ ทักษะ

ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถหรือชุดทักษะของมนุษย์ในการรับรู้ เข้าใจ แสดง และจัดการอารมณ์ของตน และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดและพฤติกรรมได้

สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้คนได้รวมถึงทักษะภายในที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักตนเอง เช่น แรงจูงใจและทักษะภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม เช่น การเอาใจใส่

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ