ความหมายของการไม่ต้องรับโทษ

การไม่ต้องรับโทษคืออะไร:

การไม่ต้องรับโทษหมายถึงคุณภาพของการไม่ต้องรับโทษ กล่าวคือ คุณภาพของการทิ้งความผิดหรือส่วนเกินโดยไม่ได้รับการลงโทษที่สมควรได้รับ คำนี้มาจากภาษาละติน ไม่มีโทษ ซึ่งหมายความตามตัวอักษรว่า "ปราศจากการลงโทษ"

จากนี้มีแนวโน้มว่าการไม่ต้องรับโทษเป็นเงื่อนไขที่อนุญาตให้ก่ออาชญากรรมได้โดยที่ผู้รับผิดชอบไม่ต้องรับผลที่ตามมา ตัวอย่างเช่น: "ในประเทศของเรา การไม่ต้องรับโทษเป็นสาเหตุหลักของอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น"

เงื่อนไขของการไม่ต้องรับโทษทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านหนึ่ง การขาดความรับผิดชอบ ในทางกลับกัน การปฏิเสธสิทธิ์ของผู้เสียหายในการได้รับการชดเชยสำหรับความเสียหายที่ได้รับ ดังนั้น การไม่ต้องรับโทษจึงทำให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตกอยู่ในความเสี่ยง

ตามนั้น ในหลายกรณี การไม่ต้องรับโทษเป็นผลมาจากการทุจริตของระบบตุลาการและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการแตกหักของหลักนิติธรรม

แม้ว่าอาชญากรรมจำนวนมากไม่ได้รับโทษจากความประมาทเลินเล่อ

การไม่ต้องรับโทษอาจมีสาเหตุต่างกัน ในหมู่พวกเขา เราสามารถพูดถึงความประมาท การขาดหลักฐาน หรือการติดสินบน / การข่มขู่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่มีที่พึ่งและความไม่ไว้วางใจของประชาชนในสถาบันของรัฐ

ประเภทของการไม่ต้องรับโทษ

การไม่ต้องรับโทษมีอย่างน้อยสามประเภท:

  • การไม่ต้องรับโทษสำหรับความไร้ประสิทธิภาพ: เป็นประเภทของการไม่ต้องรับโทษที่เกิดจากความประมาท ความเฉยเมย การขาดทรัพยากร หรือการทุจริตของระบบตุลาการ
  • การไม่ต้องรับโทษของมาเฟีย: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการข่มขู่ การข่มขู่ และความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มอันธพาลต่อเจ้าหน้าที่หรือครอบครัวของพวกเขา
  • การไม่ต้องรับโทษทางชนชั้น: เมื่อการขาดการตอบสนองจากระบบตุลาการขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลสาธารณะที่มีน้ำหนักทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต ศาสตร์ ทั่วไป