ความหมายของไข่อีสเตอร์

ไข่อีสเตอร์คืออะไร:

ไข่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ที่แสดงถึงการเริ่มต้นชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ สำหรับคริสเตียน มันเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และความหวังของชีวิตใหม่

ประเพณีการให้ไข่ในวันอาทิตย์อีสเตอร์นั้นเก่าแก่และพบได้ทั่วไปในประเทศแถบยุโรปกลาง อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

มันเกิดขึ้นจากการละเว้นที่คริสตจักรคาทอลิกได้รับคำสั่งให้เก็บไว้ในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงนี้ คริสเตียนไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ ไข่ หรือนมได้

ด้วยเหตุนี้เมื่อเข้าพรรษา ผู้ศรัทธาจึงมารวมตัวกันที่หน้าโบสถ์และแจกไข่ที่ตกแต่งด้วยสีสันและลวดลายตามเทศกาล เนื่องจากพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดใหม่แล้วจึงต้องมีการเลิกราและเฉลิมฉลองกัน

ขอให้เราระลึกไว้ด้วยว่าฤดูใบไม้ผลิอีสเตอร์ก็กลับมาเช่นกัน ทุ่งนาสีเขียวเกิดขึ้นและสัตว์ต่างๆ ก็เริ่มขยายพันธุ์ จึงไม่บังเอิญที่ไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความหวังในความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชผล

วันนี้กลายเป็นเรื่องปกติที่จะให้ไข่ช็อคโกแลต บ้างก็ซ่อนไว้ให้เด็กๆ ตามหา บางครั้งอาจมีเซอร์ไพรส์อื่นๆ ตามมาด้วย เช่น ตุ๊กตาสัตว์

กระต่ายอีสเตอร์และไข่

ตามประเพณีการให้ไข่อีสเตอร์ ได้มีการเพิ่มตัวละครที่เรียกว่ากระต่ายอีสเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำไข่ในลักษณะเดียวกับที่ซานตาคลอสนำของขวัญมาในวันคริสต์มาส ไข่เหล่านี้บางครั้งซ่อนอยู่รอบ ๆ บ้านเพื่อให้เด็ก ๆ ค้นพบเป็นเกม

ทั้งไข่และกระต่ายถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ไข่เป็นตัวแทนของการเริ่มต้นชีวิต ในขณะที่กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชื่นชมความสามารถในการสืบพันธุ์ที่ดี

ดูเพิ่มเติมที่ กระต่ายอีสเตอร์

ไข่อีสเตอร์ในศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ได้นำสัญลักษณ์ของไข่อีสเตอร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันหยุดอีสเตอร์ มีแม้กระทั่งคนที่ตกแต่งไข่ด้วยรูปพระเยซูและมารีย์เพื่อเป็นตัวแทนของชีวิตและการเกิดใหม่

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในพระคัมภีร์ไม่มีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงไข่อีสเตอร์หรือประเพณีให้ไข่ทาสีในวันอีสเตอร์ เป็นไปได้มากว่าจะเป็นประเพณีนอกรีตที่ผสมผสานกันหลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ของคริสเตียน

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ทั่วไป