ความหมายของอุทกสถิต

อุทกสถิตคืออะไร:

อุทกสถิตคือการศึกษาของไหลในสภาวะพักซึ่งเป็นของกลศาสตร์ของไหล หรือที่เรียกว่าไฮโดรลิก

ดูเพิ่มเติมที่ ระบบไฮดรอลิกส์

หลักการของไฮโดรสแตติกส์บ่งชี้ว่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างจุดสองจุดในของเหลวเดียวกันนั้นเท่ากับผลคูณของน้ำหนักจำเพาะของของเหลวที่กำหนดโดยความแตกต่างในระดับ หลักการนี้แสดงไว้ในสูตรต่อไปนี้:

ในฟิสิกส์อุณหพลศาสตร์ ความดันอุทกสถิตคือสิ่งที่ของเหลวชนิดเดียวกันที่อยู่นิ่งออกแรงไปกับน้ำหนักของมัน ในอุทกสถิตหรือการศึกษาของของไหลที่อยู่นิ่ง มีแรงดันอุทกสถิตและความดันบรรยากาศ อย่างหลังคือความดันที่กระทำโดยบรรยากาศบนของไหล

สถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซมีพฤติกรรมภายใต้กฎเดียวกัน แต่ของไหลมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนรูปร่าง โดยเพิ่มปริมาตรและไม่ใช่มวล

ด้วยวิธีนี้ อุทกสถิตจะวัดจากความหนาแน่น (p) แรงโน้มถ่วง (g) และความลึก (h) ของของเหลว ไม่ใช่โดยมวลหรือปริมาตร ความดันอุทกสถิตถูกกำหนดโดยสูตรต่อไปนี้:

ในการคำนวณอุทกสถิตและความดัน ต้องใช้หลักการสองประการที่กำหนดพฤติกรรมของมันด้วย:

  • หลักการของ Pascal ที่ระบุว่าของเหลวที่อยู่นิ่งมีแรงดันในทุกทิศทางและ
  • หลักการของอาร์คิมิดีสอธิบายว่าการเพิ่มความลึกทำให้เกิดแรงดันมากขึ้น ทำให้เกิดการลอยตัวของวัตถุภายในของเหลวได้อย่างไร

ในทางกลับกัน อุทกพลศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาของไหลในการเคลื่อนที่

ความดันอุทกสถิต

แรงดันอุทกสถิตคือสิ่งที่ของไหลออกแรงกระทำต่อตัวเองเมื่อหยุดนิ่งเนื่องจากน้ำหนักของมันเอง มันถูกกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ระหว่างความหนาแน่นของของไหล ความเร่งของแรงโน้มถ่วง และความลึกของของไหล

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม นิพจน์ในภาษาอังกฤษ คำพูดและสุภาษิต