ความหมายของการไหล

โฟลว์คืออะไร:

การไหลคือการกระทำและผลของการไหล คำว่าไหลมาจากภาษาละติน ฟลักซ์.

การไหลของคำมีความหมายต่างกัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และในบริบทที่พบ การไหลคือการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น "การไหลของน้ำผ่านพ้นไม่ได้และทำลายธุรกิจทั้งหมดที่อยู่รอบ ๆ นั้น" ในทำนองเดียวกัน การไหลเป็นสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อหลอมแร่ธาตุและแยกวัสดุ

แท็ก:  ทั่วไป คำพูดและสุภาษิต การแสดงออกยอดนิยม