ความหมายของปรากฏการณ์วิทยา

ปรากฏการณ์คืออะไร:

ปรากฏการณ์ที่ยึดติดกับนิรุกติศาสตร์ของคำคือการศึกษาปรากฏการณ์ คำนี้ประกอบด้วยเสียงกรีก φαινόμενoν (fainomenon) ซึ่งหมายถึง 'ปรากฏการณ์ สิ่งที่ปรากฏ สิ่งที่ปรากฏ' และ λóγος (โลโก้) 'การศึกษา บทความ'

ดังนั้นปรากฏการณ์วิทยาจึงเป็นกระแสอุดมคติเชิงอัตวิสัยภายในปรัชญาที่เสนอการศึกษาและคำอธิบายปรากฏการณ์ของจิตสำนึกหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งถึงสิ่งต่าง ๆ ตามที่ปรากฏและแสดงออกมา กำหนดว่าโลกคือสิ่งที่รับรู้ผ่านจิตสำนึกของแต่ละบุคคลและตั้งใจที่จะตีความตามประสบการณ์ของพวกเขา ในแง่นี้ มันให้คุณค่ากับประสบการณ์นิยมและสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือของความรู้ทางปรากฏการณ์วิทยา

ปรากฏการณ์นั้นกว้างใหญ่และมีการพัฒนาแง่มุมที่แตกต่างกันตลอดประวัติศาสตร์ ตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคน ได้แก่ Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty และ Jean Paul Sartre

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติคือการเคลื่อนไหวทางปรัชญาซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดเชิงบวก พัฒนาโดย Edmund Husserl ผู้เสนอว่าปรัชญามีพื้นฐานและเงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวด (เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และยังเป็นรากฐานในวิทยาศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วย จุดเริ่มต้นของมันคือประสบการณ์ของเรื่องและความตั้งใจที่ควบคุมความสัมพันธ์ของเขากับความเป็นจริงภายนอกของเขา เนื่องจากประสบการณ์เหล่านี้กำหนดแนวคิดที่กำหนดโลกที่ล้อมรอบตัวเขา ในแง่นี้ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นวิธีการที่ทำงานเพื่อคลี่คลายความหมายและลักษณะของความตั้งใจของมนุษย์ และในที่สุดก็มาถึงจิตสำนึกที่บริสุทธิ์หรือเหนือธรรมชาติ

ปรากฏการณ์แห่งจิตวิญญาณ

อะไร ปรากฏการณ์แห่งจิตวิญญาณ เป็นผลงานชิ้นเอกของนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Georg Wilhelm Friedrich Hegel ประเด็นที่ซับซ้อน เช่น ทฤษฎีความรู้ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนา และภววิทยา ได้รับการกล่าวถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวคิดของวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีนี้ Hegel ก้าวหน้าในวิภาษวิธีของรูปแบบหรือปรากฏการณ์ของจิตสำนึกจากความรู้สึกส่วนบุคคลไปสู่การบรรลุเหตุผลสากลนั่นคือความรู้ที่สมบูรณ์

ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา

ในทางจิตวิทยา ปรากฏการณ์วิทยาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดของเอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล กำหนดให้การศึกษาปรากฏการณ์ของจิตสำนึกเป็นประสบการณ์เชิงอัตวิสัย และได้กลายเป็นสาขาวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าจิตวิทยาปรากฏการณ์วิทยา ในแง่นี้ในฐานะที่เป็นจิตวิทยาปรากฏการณ์วิทยา ถือว่าเป็นคำอธิบายของประสบการณ์ของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมของพวกเขากับโลก วิธีการศึกษานี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์พยาธิสภาพต่างๆ และจุดประสงค์ของวิธีนี้คือเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจทางทฤษฎีที่ทำให้สามารถจัดการกับปรากฏการณ์นี้ได้

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม คำพูดและสุภาษิต