ความหมายของการวิจัยตลาด

การศึกษาตลาดคืออะไร:

การศึกษาตลาดคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อกำหนดตำแหน่งในอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงคู่แข่ง เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

การศึกษาตลาดใช้เพื่อกำหนดลักษณะของความต้องการและสาธารณชนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะส่งมอบเพื่อวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์ของแผนธุรกิจที่คาดการณ์ไว้

ดูแผนธุรกิจด้วย

การศึกษาตลาดมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้ทราบสถานการณ์จริงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลุ่มเป้าหมาย และการแข่งขันเพื่อสร้างผลกำไรมากขึ้น

ดูเพิ่มเติมที่ ตลาด.

วิธีการทำการศึกษาตลาด

ประเภทและขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาตลาดที่ประสบความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และลักษณะของธุรกิจ โดยทั่วไป เครื่องมือการจัดการธุรกิจจะใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเครื่องมือทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งย่อมาจาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

ดูสิ่งนี้ด้วย:

  • การจัดการธุรกิจ
  • SWOT

การศึกษาตลาดของบริษัทหรือสถาบันพื้นฐานโดยทั่วไปประกอบด้วย: การวิเคราะห์ SWOT การเก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งหรือกระบวนการของ การเปรียบเทียบ การแข่งขัน.

ดูสิ่งนี้ด้วย การเปรียบเทียบ.

ในทางกลับกัน แบบสำรวจที่มีคำถามเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในภายหลังเพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ของสาธารณชนที่เป็นเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม คำพูดและสุภาษิต นิพจน์ในภาษาอังกฤษ