ความหมายของความโกรธ

ความโกรธคืออะไร:

ความโกรธเรียกว่าความรู้สึกไม่พอใจที่เราประสบเมื่อเรารู้สึกไม่สบายใจหรือวิ่งหนีด้วยคำพูด การกระทำ หรือเจตคติของผู้อื่น คำดังกล่าวมาจากคำว่า "ความโกรธ" ซึ่งมาจากภาษาละตินหยาบคาย อิโนเดียเรซึ่งหมายถึง 'โกรธ'

โดยทั่วไป ความโกรธจะทำให้จิตใจของเรามีอคติต่อบุคคลอื่นหรือต่อสถานการณ์เฉพาะที่กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือไม่ยุติธรรม ในแง่นี้ สาเหตุของความโกรธอาจเป็นได้ทั้งภายนอกและภายใน

สิ่งเหล่านี้เป็นภายนอกเมื่อเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เช่น ทางตันกับบุคคลอื่น การขาดความเคารพ ทัศนคติของการไม่เชื่อฟัง ความเข้าใจผิด หรือความผิดพลาด และภายในเมื่อเราประสบกับสิ่งเหล่านี้ภายในตัวเรา เช่น ปัญหาส่วนตัว สถานการณ์ในอดีตที่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือความทรงจำอันไม่พึงประสงค์ของเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งเมื่อความทรงจำเหล่านั้นกลับคืนมาจะปลุกความรู้สึกโกรธ

คำพ้องความหมายสำหรับความโกรธอาจเป็นความโกรธ ความขยะแขยง ความโกรธ การระคายเคืองหรือความไม่พอใจ

ในภาษาอังกฤษ ความโกรธสามารถแปลได้ว่า ความโกรธ หรือ ความโกรธ เมื่อมันเท่ากับ 'ความโกรธ' ในทางกลับกัน เมื่อมีความรู้สึก 'ระคายเคือง' ก็สามารถแสดงเป็น ความน่ารำคาญ. ในขณะที่มีความหมายเหมือนกันกับ 'ปัญหา' ก็สามารถแปลได้ว่า ปัญหา หรือ การทดลอง.

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ ทั่วไป นิพจน์ในภาษาอังกฤษ