ความหมายของการเน้น

เน้นคืออะไร:

เนื่องจากการเน้นนั้นเรียกว่าการดำเนินการเสริม เน้น หรือเน้นบางสิ่ง เพื่อแสดงความสำคัญของสิ่งนั้น หรือเพื่อชี้นำความสนใจของบุคคลอื่นที่นั่น ดังนั้นคำนี้จึงมาจากภาษาละติน เน้นและนี่มาจากภาษากรีก ἔμφασις (émphasis)

การเน้นสามารถแสดงออกด้วยกำลังเฉพาะในระดับเสียงสูงต่ำเมื่อเราพูดหรืออ่านออกเสียงบางสิ่ง ในแง่นี้ จึงเป็นแหล่งข้อมูลวาทศิลป์ที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ฟังรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของสุนทรพจน์ และด้วยความเข้าใจของพวกเขา

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถใช้ไม่เพียงแต่น้ำเสียงเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้การแสดงออกหรือท่าทางของเราเพื่อบ่งบอกถึงคู่สนทนาของเราโดยเน้นถึงความเกี่ยวข้องของสิ่งของ

ดังนั้น การให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างหมายถึงการเสริมสร้าง โดยเน้นจากส่วนที่เหลือ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งต่อไปยังบุคคลที่เราพูดถึงความสนใจด้วยซึ่งปัญหาหนึ่งๆ เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามกับคนอื่นๆ

เน้นสำนวน

ในวินัยของวาทศาสตร์ เป็นการเน้น เรียกว่าร่างวรรณกรรมที่ใช้ภาษาเพื่อเน้นการแสดงออก เสริม หรือกระชับความหมายของข้อความ ในแง่นี้ หนึ่งในตัวเลขที่สะดวกที่สุดในการสร้างการเน้นคือ synecdoche ซึ่งส่วนนี้จะถูกสับเปลี่ยนไปทั้งหมด สังเกตการใช้งานในตัวอย่างต่อไปนี้: "ตาสี่คู่เห็นเขาเดินไปตามถนน" โดยที่ตาแต่ละคู่ตรงกับบุคคล "พวกเขามีลูกอีกคนหนึ่ง นั่นหมายถึงอีกหนึ่งปากที่จะเลี้ยง" โดยที่ปากเป็นตัวแทนของมนุษย์ ในประโยคแรกเน้นว่าบุคคลหนึ่งถูกติดตามด้วยตาของพวกเขาโดยสี่วิชาในครั้งที่สองว่าเด็กก็หมายถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกด้วย

เน้นศิลปะ

ในงานศิลปะ การเน้นประกอบด้วยการให้ความสนใจของผู้ชมในเบื้องหน้าในองค์ประกอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสำคัญของงานศิลปะ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการตั้งครรภ์โดยใช้การเน้นย้ำ ด้วยเหตุนี้จึงใช้เป็นหลักในงานศิลปะพลาสติก เช่น ภาพวาดและประติมากรรม แม้ว่าจะนำไปใช้ได้ก็ตาม โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของภาษา สถาปัตยกรรม การเต้นรำ ดนตรี วรรณกรรม หรือภาพยนตร์

เน้นการออกแบบกราฟิก

ในด้านการออกแบบกราฟิก เน้นไปที่การเน้นภาพที่พิมพ์บนองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่ประกอบเป็นองค์ประกอบ ดังนั้น องค์ประกอบกราฟิกจึงประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่จัดวางในระนาบที่เป็นไปตามหลักการของความสมดุลและความกลมกลืน ความสำคัญของการเน้นที่การออกแบบคือช่วยให้ผู้ชมไปยังจุดเฉพาะในองค์ประกอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำไปใช้ในการโฆษณาแบบดั้งเดิมหรือสำหรับอินเทอร์เน็ต การให้ความสำคัญเพียงพอสามารถช่วยปรับปรุงการตอบสนองของผู้บริโภคและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม คำพูดและสุภาษิต