ความหมายของการบูชา

การนมัสการคืออะไร:

คำว่าลัทธิมาจากภาษาละติน ลัทธิ (ปลูกฝัง, ปลูกฝัง) มีความหมายหลายประการและนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน

ผู้มีวัฒนธรรม

เป็นคำคุณศัพท์ ลัทธิ หมายถึง มีวัฒนธรรม ด้วยความหมายนี้มีคำพ้องความหมายหลายประการเช่น: ศึกษา, ศึกษา, เรียนรู้, ฉลาด, ขยัน, รู้แจ้ง, อารยะ, ปลูกฝัง คำว่า "uneducated" เป็นคำตรงข้ามของ "ลัทธิ" คนหนึ่งพูดถึง "การถูกเพาะเลี้ยง" หรือ "คนที่ถูกเพาะเลี้ยง" เมื่อมีคนมีความรู้มากมาย โดยทั่วไปจะใช้อ้างอิงถึงเนื้อหาจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวรรณคดี ในการเพาะเลี้ยง ไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทางวิชาการ เนื่องจากวัฒนธรรมของบุคคลนั้นอาจเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ภาษาลัทธิ

ภาษาที่ได้รับการศึกษาซึ่งแตกต่างจากภาษาที่ไม่มีการศึกษาเป็นภาษาที่มีการใช้ morphosyntax และพจนานุกรมอย่างถูกต้อง ภาษาวัฒนธรรมสามารถเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ สามารถใช้วาจาหรือในการเขียน

ในภาษาศาสตร์ "คำที่เพาะเลี้ยง" หรือ "ลัทธิลัทธิ" บ่งชี้ว่าคำนั้นมาจากภาษาละตินหรือกรีกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านวิวัฒนาการที่เป็นที่นิยม ตัวอย่างเช่น จากภาษาละตินหยาบคายไปจนถึงภาษาโรมานซ์ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงทางภาษาตามแบบฉบับของภาษาใหม่ . ลิ้น. ตัวอย่างเช่น คำว่า "ทุกวัน" ถือเป็นลัทธิลัทธิ (จากภาษาละติน quotidianus). นอกจากนี้ยังมีการพูดถึง "ลัทธิ" และ "คัลเทอราโน" เพื่ออ้างถึงบางสิ่งหรือบางคนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวรรณกรรมของคัลเทอรานิสโม

ลัทธิศาสนา

เป็นคำนาม "ลัทธิ" เป็นวิธีการแสดงความจงรักภักดี ความเคารพ หรือความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนา ลัทธิประกอบด้วยชุดของพิธีกรรม การสำแดง และการเฉลิมฉลองทางศาสนา ในรูปแบบของการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า บุคคลหรือวัตถุที่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ (เช่นนักบุญหรือของที่ระลึก) ลัทธิทางศาสนาอาจรวมถึงการสวดมนต์และการสวดมนต์ การเสียสละ เช่น การอดอาหาร ในระดับบุคคล การบูชาทางศาสนาทำหน้าที่บุคคลเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับพระเจ้า ในระดับสังคม การบูชาทางศาสนาเกี่ยวข้องกับแนวคิดของชุมชนและการสร้างและเสริมสร้างความคิดของกลุ่ม

แท็ก:  ทั่วไป ศาสตร์ เทคโนโลยี - นวัตกรรม