ความหมายของการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร:

การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เป็นการตัดสินที่ทำขึ้นด้วยเหตุผลและด้วยความเคารพต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือวิสัยทัศน์เชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ

การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์มีลักษณะโดยการให้ความช่วยเหลือและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในที่ทำงาน ในทัศนคติหรือความยากลำบากของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับเจตนาดีของผู้ออกที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนและความดี ของคนอื่น

ในแง่นี้ การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จะมาพร้อมกับชุดค่านิยมต่างๆ เช่น ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความเมตตา และความเรียบง่าย เป็นต้น ความตั้งใจคือการทำให้ชัดเจนว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อพัฒนาหรือสร้างสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่หรือมีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำลายล้าง ซึ่งอิงจากความรู้สึกเชิงลบหลายอย่าง เช่น ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยา หรือความขุ่นเคือง ในกรณีเหล่านี้ การวิจารณ์เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับได้หลายวิธี

ตัวอย่างเช่น คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์คือ "ฉันจะให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์แก่คุณ เมื่อคุณนำเสนอให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจึงสามารถนำเสนอแนวคิดได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น" ในทางตรงกันข้าม คำวิจารณ์ที่ทำลายล้างคือ "ฉันไม่ชอบการนำเสนอ มันช้าและซ้ำซาก"

ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์จึงแตกต่างจากคำวิจารณ์ในแง่ลบ โดยหลักการแล้ว เพราะมันมีวัตถุประสงค์ ตั้งอยู่บนความรู้ และได้รับการสนับสนุนจากข้อโต้แย้งต่างๆ

ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ผู้ออกจำเป็นต้องตระหนักว่าเป็นการตัดสินในการประเมินมูลค่าและสามารถสร้างปฏิกิริยาต่างๆ ในผู้รับได้

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องแสดงท่าทางของร่างกายที่สะท้อนถึงความจริงจังและความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่พูด ใช้คำพูดที่เหมาะสมและให้เกียรติ และดูแลเจตนาและวิธีการวิจารณ์ดังกล่าว

ด้วยวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและเป็นที่ชัดเจนว่าการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์พยายามที่จะรับรู้ถึงความพยายามที่ทำไปตลอดจนช่วยปรับปรุงผลลัพธ์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นงาน การวิจัยหรือสถานการณ์อื่น ๆ

ควรสังเกตว่าการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์สามารถทำได้ทั้งทางวาจาและในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการเขียนหากเป็นการวิจารณ์หนังสือ ภาพยนตร์ ละคร และอื่นๆ

ดูคำวิจารณ์ด้วย

ลักษณะของการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

ด้านล่างนี้คือคุณลักษณะหลายประการที่กำหนดคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

  • ก่อนที่จะวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะโต้แย้งปัญหาและให้คำแนะนำเพื่อช่วยผู้รับ
  • คุณต้องพูดให้ชัดเจน รัดกุม และหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียน
  • รักษาท่าทางของร่างกายที่สะท้อนถึงความเคารพ ความเมตตา และความสนใจในเรื่องที่อยู่ในมือ
  • พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรซึ่งไม่ได้หมายความถึงการวางแนวความคิดหรืออะไรบางอย่าง
  • ให้อีกฝ่ายเข้าใจว่ามีข้อผิดพลาดหรือส่วนหนึ่งของงานที่ทำสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยไม่ก้าวร้าวหรือรุนแรง
  • ตั้งใจฟังคำตอบของผู้ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และอภิปรายเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างเป็นกลาง
  • นำเสนอคำวิจารณ์ในลักษณะที่สอดคล้องกัน หลังจากไตร่ตรองและในสภาพแวดล้อมที่สงบซึ่งเชื้อเชิญให้เข้าใจและเข้าใจข้อเสนอแนะที่จะทำ

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสตร์ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ