ความหมายการเติบโต

การเติบโตคืออะไร:

การเติบโตเป็นแนวคิดที่หมายถึงการเพิ่มขนาด ปริมาณ หรือความเข้มข้นของบางสิ่ง คำดังกล่าวมาจากกริยา โตขึ้นซึ่งมาจากกริยาภาษาละติน crescĕre.

เราสามารถพูดถึงการเติบโตในเด็กที่ล่วงเลยไปสู่วัยรุ่น ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในประชากรของสถานที่ และอื่นๆ

คำพ้องความหมายของการเติบโตคือการเพิ่มขึ้น, เพิ่มขึ้น, การขยาย, การขยายตัว คำตรงข้ามของการเติบโตจะลดลง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตโดยเศรษฐกิจ (GDP) ในบริบทโลกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถกำหนดได้ด้วยชุดของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งเราสามารถนับการผลิตสินค้าและบริการ การใช้พลังงาน ดุลการค้าที่ดี รวมถึงการออมและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตและการพัฒนา

การเติบโตและการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกันแต่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การเติบโตเกี่ยวข้องกับความคิดในการเพิ่มขนาด มวล หรือความเข้มข้นของบางสิ่ง ในขณะที่การพัฒนาเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า วิวัฒนาการ หรือการปรับปรุงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น การเจริญเติบโตของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายอย่าง ซึ่งมองเห็นได้ในร่างกายด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทักษะใหม่มากกว่า

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มชุดตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึงกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถของประเทศในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันในเศรษฐกิจโลกพร้อมๆ กับที่มีประชากร มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม

ดูการพัฒนาด้วย

การเติบโตของประชากร

การเติบโตของประชากรหรือที่เรียกว่าการเติบโตของประชากรคือการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณที่ประชากรประสบในช่วงเวลาที่กำหนด

วิธีการวัดการเติบโตของประชากรคือการคำนวณจำนวนบุคคลในประชากรต่อหน่วยเวลา (โดยปกติคือหนึ่งปี)

การเติบโตของประชากรใช้เพื่อวัดจำนวนประชากรของสปีชีส์ใด ๆ แต่ใช้เพื่อคำนวณการเพิ่มจำนวนประชากรของมนุษย์โดยเฉพาะ

แท็ก:  ทั่วไป เทคโนโลยี - นวัตกรรม คำพูดและสุภาษิต