ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร:

NS ความคิดสร้างสรรค์เรียกอีกอย่างว่าความคิดริเริ่ม การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ หรือ การคิดที่แตกต่างกัน คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ คิดค้น ทำให้เกิดความคิดหรือแนวความคิดใหม่ ๆ หรือการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างความคิดและแนวคิดที่รู้จักซึ่งมักจะนำไปสู่ข้อสรุปใหม่ แก้ไขปัญหาและ ผลิตโซลูชั่นที่เป็นต้นฉบับและมีคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์คือการผลิตความคิดหรือแนวความคิด การสร้างหรือการค้นพบที่ใหม่ สร้างสรรค์ มีประโยชน์ และเป็นที่พอใจทั้งผู้สร้างและผู้อื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่มเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดจากจินตนาการและครอบคลุมกระบวนการทางจิตหลายอย่าง กระบวนการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการถอดรหัสอย่างสมบูรณ์โดยสรีรวิทยา คุณภาพของความคิดสร้างสรรค์สามารถเห็นคุณค่าได้จากผลลัพธ์สุดท้าย และนี่คือกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และมีลักษณะเฉพาะด้วยความคิดริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว และความเป็นไปได้ของการทำให้เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

สมองของมนุษย์มีซีกโลกสองซีกที่มีความสามารถต่างกัน และดูเหมือนว่าความแตกต่างของความสามารถนี้จะมีลักษณะเฉพาะสำหรับมนุษย์ แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในสัตว์หลายชนิดด้วย แต่สมองของพวกมันก็ต่างจากสมองของเราโดยสิ้นเชิง เพราะพวกเขาเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและความต้องการทางสายตา การดมกลิ่น ฯลฯ

แท็ก:  ทั่วไป ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ