ความหมายของการมีตัวตน

องค์กรคืออะไร:

ลักษณะทางร่างกายหมายถึงลักษณะของสิ่งที่มีร่างกายหรือมีความสม่ำเสมอ มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีอยู่ของร่างกาย โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว สติปัญญา สังคม และอารมณ์

นี่เป็นคำศัพท์กว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ จึงสามารถวิเคราะห์ได้จากวิชาพลศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา เคมี และอื่นๆ

ลักษณะทางร่างกายนอกเหนือไปจากการมีอยู่ทางกายภาพของร่างกาย มันยังเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสเพื่อให้สามารถเปิดเผยสิ่งที่รับรู้ผ่านพวกเขา ด้วยวิธีนี้ มนุษย์สามารถเปิดเผยข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่แทบจำไม่ได้ว่าเป็นอย่างอื่น

ทุกคนเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ปรับตัวในขณะที่สร้างการรับรู้ในตัวเอง และจัดการเพื่อให้ตัวเองสามารถรู้สึก ทำ คิด และสัมพันธ์กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขา

ความสำคัญของลักษณะทางร่างกายอยู่ในความเป็นไปได้ของประสบการณ์ทางอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม และร่างกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละคน และประกอบขึ้นเป็นปัจเจกบุคคล

นั่นคือ บุคคลกำหนดและสร้างความแตกต่างให้ตนเองทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ การแสดงออกยอดนิยม ทั่วไป