ความหมายของสามัคคีธรรม

มิตรภาพคืออะไร:

ความเป็นเพื่อนคือทัศนคติของผู้ที่ติดตามและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง มิตรภาพเรียกอีกอย่างว่าความผูกพันระหว่างคู่ค้าตลอดจนสถานการณ์ความสามัคคีและการติดต่อที่ดีระหว่างพวกเขา

คำว่า เช่นนี้ ประกอบขึ้นจากคำว่า พันธมิตรซึ่งมาจากภาษาละติน บริษัทและคำต่อท้าย -ismซึ่งบ่งบอกถึงทัศนคติ

ความเป็นเพื่อนคือความรู้สึกของความสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของกลุ่มหรือชุมชนมนุษย์ โดยยึดตามค่านิยมต่างๆ เช่น ความเมตตา ความสามัคคี ความเคารพและความไว้วางใจ และความรู้สึก เช่น มิตรภาพและความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นจึงเป็นการฝึกฝนซึ่งกันและกันนั่นคือซึ่งกันและกัน

ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันและชีวิตทางสังคม เราจะนำไปปฏิบัติเมื่อเราช่วยเหลือหุ้นส่วนในบางสิ่ง เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานกลุ่มหรือโครงการ หรือเมื่อเราให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ดังนั้น ความเป็นเพื่อนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมจิตวิญญาณของความสามัคคีในกลุ่ม และมอบความพึงพอใจมากมายในความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนรุ่นเดียวกัน สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงที่ทำงานและส่วนใหญ่ในการฝึกกีฬากลุ่ม

ทีมฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีของความสนิทสนมกันเมื่อองค์ประกอบต่างๆ ทำงานโดยอาศัยความร่วมมือ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการเล่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือการทำให้เป็นกลางและเอาชนะคู่ต่อสู้ นอกจากนี้ทีมที่มีความสนิทสนมกันจะทำงานได้ดีขึ้นในสนามและจะมีประสิทธิภาพและกระชับขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม

ปัจจัยสำคัญหลายประการแทรกแซงการก่อตัวของจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อน: ความเคารพและความไว้วางใจระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ความเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลง ยอมแพ้ ในการพูดคุยและรับฟัง

ในทางกลับกัน คำพ้องความหมายของความเป็นเพื่อนจะเป็นความสนิทสนม มิตรภาพ หรือการสมรู้ร่วมคิด

ในภาษาอังกฤษ ความเป็นเพื่อนสามารถแปลได้หลายวิธี: สามัคคีธรรม, มิตรภาพ, ความสนิทสนมกัน, มิตรภาพ, หรือ มิตรภาพ.

แท็ก:  ทั่วไป ศาสตร์ การแสดงออกยอดนิยม