รหัส ASCII ความหมาย

รหัส ASCii คืออะไร:

รหัส ASCII คือตารางการเข้ารหัสตัวอักษรและตัวเลขของตัวอักษรละติน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อความได้

ชื่อของรหัส ASCII มาจากตัวย่อในภาษาอังกฤษ American Standard Code สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งแปลเป็นภาษาสเปนว่า: รหัสมาตรฐานอเมริกัน (อเมริกัน) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

รหัส ASCII ถูกจัดเรียงในตารางโดยที่แต่ละตัวเลขหรือการรวมกันของตัวเลขสอดคล้องกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์วรรคตอนปรับให้เข้ากับภาษาอังกฤษ

ในการคำนวณ ความสำคัญของรหัส ascii อยู่ที่การอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อความ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์สามารถเก็บเฉพาะตัวเลขเท่านั้น ด้วยระบบการเข้ารหัสอักขระ ระบบสามารถแปลตัวเลขเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แล้วเก็บไว้ในหน่วยความจำ

รหัส ascii แรกสอดคล้องกับรหัส 7 บิตที่สร้าง 128 อักขระ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานกับระบบไบนารี เมื่อเวลาผ่านไป ตารางและส่วนต่างๆ ก็ขยายใหญ่ขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมอักขระจากภาษาอื่น เช่น ภาษาสเปน เป็นต้น

เนื่องจากข้อจำกัดของรหัส ascii วันนี้จึงใช้รหัสเช่น Latin-1 (ISO-8859-1), UTF-8 และ UTF-16 สำหรับหน้าเว็บและเอกสาร

แท็ก:  ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ คำพูดและสุภาษิต