ความหมายสภาพอากาศ

สภาพภูมิอากาศคืออะไร:

ภูมิอากาศคือชุดของสภาวะบรรยากาศตามแบบฉบับของพื้นที่

องค์ประกอบของสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความชื้น และลม ตัวอย่างเช่น เราสามารถพูดถึง "ภูมิอากาศแบบเขตร้อน" และ "ภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตร" ได้ ในแง่นี้ มีความเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ เช่น "บรรยากาศ" และ "สภาพอากาศ"

แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต เทคโนโลยี - นวัตกรรม ทั่วไป