ความหมายของวัฏจักรการรีไซเคิล

วัฏจักรการรีไซเคิลคืออะไร:

วัฏจักรการรีไซเคิลหรือเส้นทางการรีไซเคิลประกอบด้วยการรวบรวมขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรขยะแบบดั้งเดิม

ข้อดีหลักสองประการของการมีส่วนร่วมในวัฏจักรการรีไซเคิลคือ:

  • ประหยัดพลังงานด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่และยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และ
  • มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

วัฏจักรการรีไซเคิลเริ่มต้นด้วยการบริโภคและการกระทำของ '3Rs' ของการรีไซเคิล: ลดการใช้เครื่องกำเนิดขยะ นำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลขยะที่เหลือ จำแนกตามประเภทของขยะ: แก้วและคริสตัล กระดาษและกระดาษแข็ง , บรรจุภัณฑ์ (พลาสติก กระป๋อง และเตตราปาก) อินทรีย์ อันตรายและเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่สองของวัฏจักรการรีไซเคิลคือการถ่ายโอนขยะหรือการขนส่ง ในวัฏจักรดั้งเดิมของขยะนั้นจะถูกรวบรวมโดยถนนขยะและนำไปกำจัดขยะขั้นสุดท้าย ในวัฏจักรการรีไซเคิล พลเมืองจะถ่ายโอนขยะที่จำแนกไว้แล้วไปยังจุดทำความสะอาดหรือศูนย์รวบรวมด้วยภาชนะสีต่างๆ เพื่อระบุของเสียต่างๆ

ขั้นตอนที่สามของวงจรการรีไซเคิลคือการรับสัญญาณ ในวัฏจักรดั้งเดิม ขยะจะถูกนำไปฝังกลบโดยตรงหรือฝังกลบ ในวัฏจักรการรีไซเคิล ของเสียจะถูกส่งไปยังโรงงานที่อุทิศให้กับการแปรรูปขยะประเภทต่างๆ

ขั้นตอนที่สี่กำลังประมวลผล ในวัฏจักรดั้งเดิมขยะจะถูกบดอัดในหลุมฝังกลบและปกคลุมด้วยดิน ในวัฏจักรการรีไซเคิล ขยะจะได้รับการบำบัดตามประเภทของขยะเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมใดๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของวัฏจักรขยะแบบดั้งเดิมประกอบด้วยการหมดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบสุขาภิบาลที่มีการกันน้ำและแยกออก ในวัฏจักรการรีไซเคิล สิ่งนี้จะถูกแทนที่ด้วยการยืดอายุการใช้งานของของเสียด้วยกระบวนการพิเศษ

วัฏจักรการรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในการนำขยะแต่ละประเภทกลับมาใช้ใหม่ วัฏจักรการรีไซเคิลกระดาษ วัฏจักรการรีไซเคิลแก้ว วัฏจักรการรีไซเคิลอะลูมิเนียม วัฏจักรการรีไซเคิลพลาสติกหรือวัฏจักรการรีไซเคิลแบตเตอรี่มีโรงงานรีไซเคิลพิเศษและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้นปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ดูเพิ่มเติมที่ การรีไซเคิลพลาสติก

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสตร์ ศาสนา - และจิตวิญญาณ