ความหมายของเซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์คืออะไร:

เซลล์สืบพันธุ์คือเซลล์ที่มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ นั่นคือ ไข่และสเปิร์ม ดังนั้นจึงมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่จะถูกส่งไปยังตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสับสนกับสเต็มเซลล์

เซลล์เหล่านี้ เช่น เซลล์โซมาติก ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิด อย่างไรก็ตาม เซลล์สืบพันธุ์เป็นเซลล์เดียวที่ผ่านกระบวนการไมโอซิสเพื่อแบ่งออกเป็นเซลล์สืบพันธุ์

อย่างไรก็ตาม ในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่มีสายสืบพันธุ์ เซลล์สืบพันธุ์ได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งย้ายไปยังอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์ปฐมภูมิ

Primordial germ cells (CGP) คือ เซลล์ที่มีลักษณะความสามารถในการต่ออายุตัวเองและเป็นสารตั้งต้นของ gametes ดังนั้นจึงอยู่ในเนื้อเยื่อของตัวอ่อนที่ก่อให้เกิด gonads นั่นคือ oogonia หรือ spermatogonia ขึ้นอยู่กับว่า มันเป็นหญิงหรือชาย

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่ทราบที่มาของพวกมัน แต่เซลล์สืบพันธุ์ดั้งเดิมนั้นพบได้ในเมโซเดิร์มนอกตัวอ่อน ซึ่งระบุได้ง่าย และเป็นบรรพบุรุษของตัวอ่อนของต่อมเพศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซลล์สืบพันธุ์ตามธรรมชาติจะพัฒนาในช่วงเริ่มต้นของการสร้างตัวอ่อนของมนุษย์ จากกลุ่มของเซลล์ต้นกำเนิดที่พบนอกตัวอ่อนในถุงไข่แดง

CGPs เริ่มย้ายหรือย้ายไปยังตัวอ่อนในสัปดาห์ที่สี่ของการพัฒนา โดยไปถึงอวัยวะสืบพันธุ์ประมาณสัปดาห์ที่หก

ความสำคัญของเซลล์สืบพันธุ์

การรู้จักหน้าที่ของเซลล์สืบพันธุ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาระหว่างการก่อตัวของตัวอ่อนทั้งในคนและในสัตว์ และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้ เซลล์สืบพันธุ์เป็นเซลล์เดียวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถผ่านกระบวนการไมโอซิส การแบ่งเซลล์โดยลดจำนวนโครโมโซมของสปีชีส์ลงครึ่งหนึ่ง

ดังนั้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้สามารถตรวจสอบและเสนอวิธีการทางการแพทย์ ยาหรือการรักษาที่ต่อสู้กับโรคที่สืบทอดบางชนิด เช่น มะเร็ง โรคทางพันธุกรรม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้แต่การศึกษาเซลล์สืบพันธุ์ก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์และสาเหตุของภาวะมีบุตรยากได้

แท็ก:  ทั่วไป การแสดงออกยอดนิยม ศาสนา - และจิตวิญญาณ