ความหมายจดหมายทางการ

จดหมายทางการคืออะไร:

จดหมายที่ไม่เป็นทางการส่งถึงบุคคลที่รู้จักในบริบทของมิตรภาพหรือความไว้วางใจ ซึ่งเป็นข้อความของครอบครัว

จดหมายที่ไม่เป็นทางการเขียนขึ้นเพื่อแสดงความยินดี เชิญหรือบอกบุคคลที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเรื่องนี้

ข้อความประเภทจดหมายที่ไม่เป็นทางการเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นมิตร เนื่องจากส่งถึงคนที่เรารู้จัก

ในภาษาอังกฤษแปลว่า จดหมายทางการ.

ลักษณะของจดหมายที่ไม่เป็นทางการ

จดหมายที่ไม่เป็นทางการมีลักษณะเฉพาะโดยใช้ภาษาพูด ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์หรือการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

โครงสร้างของจดหมายที่ไม่เป็นทางการยังมีอิสระกว่าตัวอักษรที่เป็นทางการ และไม่ได้กำหนดความยาวของตัวอักษรไว้ด้วย นี่เป็นจดหมายในอุดมคติที่จะส่งถึงเพื่อนสนิทและครอบครัวของคุณ

ส่วนของจดหมายนอกระบบ

จดหมายที่ไม่เป็นทางการ ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง แต่ขอแนะนำให้รวมองค์ประกอบต่อไปนี้ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนของจดหมาย:

  • สถานที่และวันที่: สะดวกในการระบุสถานที่และวันที่ที่จุดเริ่มต้นของจดหมายเพื่อสร้างบริบทของข้อความ เช่น "Santiago, 24 มิถุนายน 2018"
  • คำทักทาย: เป็นส่วนหัวของจดหมาย ชื่อผู้ส่งและระดับของความใกล้ชิดจะปรากฏขึ้น เช่น "เพื่อนรักของฉัน" โดยทั่วไปแล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:)
  • เนื้อหา: ในย่อหน้าถัดไปหลังคำทักทาย จะมีการอธิบายเรื่องที่จะอภิปราย เนื้อหาต้องเป็นไปตามกฎการเขียนทั่วไปที่จัดเป็นบทนำ การพัฒนา และบทสรุป
  • อำลา: ใช้ความสุภาพที่เป็นมิตร เช่น "ทักทาย" หรือ "จูบใหญ่" มักตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • ลายเซ็น: จดหมายเสร็จสิ้นโดยการวางชื่อผู้ส่งนั่นคือผู้ส่งจดหมาย

ดูเพิ่มเติม: ส่วนของจดหมาย

ตัวอย่างจดหมายที่ไม่เป็นทางการ

จดหมายอย่างไม่เป็นทางการกำหนดให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับรู้จักกันและมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง นี่คือตัวอย่างจดหมายขอบคุณเพื่อนที่โรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ:

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ศาสนา - และจิตวิญญาณ ทั่วไป