ความหมายของชนชั้นนายทุน

ชนชั้นนายทุนคืออะไร:

ชนชั้นกลางและชนชั้นที่มั่งคั่งในสังคมเรียกว่าชนชั้นนายทุนซึ่งคนเหล่านั้นที่มีทรัพย์สินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงจะถูกจัดกลุ่ม.

คำว่าชนชั้นนายทุนมาจากภาษาฝรั่งเศส ชนชั้นนายทุนเพื่ออ้างถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่พวกเขาได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานบางอย่าง เช่น การเป็นพ่อค้าหรือช่างฝีมือ

ชนชั้นนายทุนเป็นคำที่ใช้แทนคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยตนเองใดๆ และมีการสะสมสินค้าและเงินเป็นจำนวนมากจนทำให้พวกเขากลายเป็นคนร่ำรวย ดังนั้นจึงเป็นคำที่กำหนดคนชั้นกลางที่ร่ำรวย

ชนชั้นนายทุนแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ชนชั้นนายทุนบนซึ่งรับผิดชอบวิธีการผลิตและตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง ชนชั้นนายทุนกลางซึ่งเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเสรีนิยม และชนชั้นนายทุนล่างซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

ตามคำกล่าวของคาร์ล มาร์กซ์ ชนชั้นนายทุนเป็นชนชั้นทางสังคมของระบอบทุนนิยม ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต พวกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง และอยู่ตรงข้ามกับชนชั้นแรงงาน

ในทำนองเดียวกัน มาร์กซ์ตระหนักดีว่าต้องขอบคุณชนชั้นนายทุนและค่านิยมที่ทำให้คำว่าสังคมพัฒนาขึ้นและเปิดทางให้ได้รับสิทธิพลเมืองและรัฐตัวแทน

ดูเพิ่มเติมที่ ชนชั้นนายทุน.

ที่มาของชนชั้นนายทุน

ชนชั้นนายทุนถือกำเนิดขึ้นในยุคกลาง โดยเฉพาะในยุโรป เมื่อแหล่งงานหลักยังคงเป็นกิจกรรมในชนบท แม้ว่าจะมีพ่อค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับและเครื่องเทศ รวมทั้งช่างฝีมืออยู่แล้ว

ดังนั้น คำว่าชนชั้นนายทุนจึงถูกใช้เพื่อกำหนดคนที่ออกจากชนบทและทำกิจกรรมในชนบทเพื่อย้ายและอาศัยอยู่ในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบในพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่าเบอร์โกส อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ถูกดูหมิ่นโดยขุนนาง

ควรสังเกตว่าชนชั้นนายทุนไม่ใช่ขุนนางศักดินาหรือข้าราชบริพาร และพวกเขาไม่ได้อยู่ในชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์ เช่น ขุนนาง นักบวช หรือชาวนา

ตั้งแต่นั้นมา ชนชั้นนายทุนก็เพิ่มขึ้น และในศตวรรษที่ 18 ชนชั้นนายทุนก็แสดงออกถึงคุณค่าและความสนใจในเชิงอุดมคติเกี่ยวกับปัจเจก การงาน นวัตกรรม ความก้าวหน้า ความสุข เสรีภาพ และเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน ประเด็นที่สรุปไว้ในคติการปฏิวัติฝรั่งเศส: อิสระ, égalite, ภราดร.

ชนชั้นนายทุนเป็นชนชั้นนายทุนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิวัติฝรั่งเศสและการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเรียกร้องสิทธิทางสังคม สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจของพวกเขา

ในอีกทางหนึ่งด้วยการเกิดขึ้นของชนชั้นนายทุนสองพรรคที่มีต้นกำเนิดในระบบการเมืองหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของสองพรรคเสียงข้างมากในกรณีนี้คือพรรคชนชั้นนายทุนฝ่ายหนึ่งและชนชั้นสูง อื่น ๆ.

ดูเพิ่มเติมที่ ความเป็นพรรคสองฝ่าย

ปัจจุบันคนที่อยู่ในชนชั้นกลางหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองเรียกว่าชนชั้นนายทุน อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้คำว่าชนชั้นนายทุนในทางที่เสื่อมเสียด้วย เนื่องจากคำนี้ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่คนธรรมดาสามัญและหยาบคายที่ไม่มีรสนิยมดีนัก

ลักษณะของชนชั้นนายทุน

ด้านล่างนี้เป็นลักษณะสำคัญของชนชั้นนายทุน

  • ประกอบด้วยระดับที่บุคคลแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามความมั่งคั่ง กิจกรรมการงาน และบารมี
  • คุณค่าพื้นฐานของมันคือการยอมรับสิทธิพลเมืองและการแบ่งอำนาจ
  • ตั้งอยู่บนแนวความคิดที่รัฐต้องมีระบบการเมืองที่เป็นตัวแทน
  • ชนชั้นนายทุนสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
  • ชนชั้นนายทุนสามารถจัดตั้งกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองได้
  • ได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุนนิยม
  • มันสร้างความแตกต่างระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ.
แท็ก:  คำพูดและสุภาษิต เทคโนโลยี - นวัตกรรม การแสดงออกยอดนิยม