ความหมายของพระคุณ

Beneficincia คืออะไร:

Beneficincia หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติในการทำความดีและช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน

คำว่า beneficincia มาจากภาษาละติน ผลประโยชน์. คำพ้องความหมายที่สามารถใช้เพื่ออ้างถึงคำนี้คือ: ใจบุญสุนทาน การกุศล ความช่วยเหลือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสนใจหรือความโปรดปราน

การกุศลถือได้ว่าเป็นคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไม่เห็นแก่ตัว ในทางกลับกัน ผู้ที่กระทำการในลักษณะนี้เรียกว่าผู้มีพระคุณ

ตอนนี้ การกุศลเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถทำได้โดยใครก็ตามที่ต้องการแสดงท่าทางช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นจึงอาจเป็นบุคคลเช่นองค์กรหรือสถาบัน ภาครัฐหรือเอกชน ที่จัดหาทรัพยากรหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมากที่สุด

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ ทั่วไป คำพูดและสุภาษิต