ความหมายของเบลิโค

เบลิโกคืออะไร:

Bélico เป็นคำคุณศัพท์ที่บ่งชี้ว่ามีบางอย่างสัมพันธ์กับสงคราม มาจากภาษาละติน ระฆังĭcus และในทางกลับกันของคำว่า เบลลัม (สงคราม).

คำที่คล้ายกันสามารถ: bellicose, นักรบ, ก้าวร้าวหรือทหาร ในฐานะที่เป็นคำตรงข้ามคำคุณศัพท์ผู้สงบและต่อต้านการทหารสามารถอ้างถึงได้

คำคุณศัพท์ "สงคราม" สามารถใช้กับคำศัพท์ต่างๆ เช่น วัสดุสงคราม สภาพแวดล้อมของสงคราม หรือบริบทของสงคราม ซึ่งคำว่า "สงคราม" สามารถแทนที่ด้วย "สงคราม"

แท็ก:  นิพจน์ในภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสนา - และจิตวิญญาณ