ความหมายของบัณฑิต

ปริญญาตรีคืออะไร:

Baccalaureate เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ติดตามการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แม้ว่าในบางประเทศ พวกเขาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ได้ ปริญญาตรีในกรณีหลังเรียกอีกอย่างว่าการเตรียมการ

บัณฑิตคือการศึกษาที่อนุญาตให้นักศึกษาได้รับปริญญาตรี ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการศึกษาต่อในสถาบันของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเช่น ระบบบัณฑิตแห่งชาติ (SNB) ในเม็กซิโกถูกกำหนดให้เป็นกลไกของเลขานุการการศึกษาสาธารณะ (SEP) ในการพิมพ์กรอบหลักสูตรทั่วไปสำหรับการส่งมอบความสามารถทั่วไป วินัย และวิชาชีพในประวัติของผู้สำเร็จการศึกษา

แท็ก:  เทคโนโลยี - นวัตกรรม คำพูดและสุภาษิต ศาสตร์