ความหมายของการเอาใจใส่

ความสนใจคืออะไร:

ความสนใจคือการกระทำและผลของการเข้าร่วม

ขึ้นอยู่กับบริบท อาจเหมือนกับ: ความสุภาพ ความสุภาพ ความสุภาพ ความเมตตา และการแสดงความเคารพ ตัวอย่างเช่น: "คุณสนใจฉันมาก" ด้วยความหมายนี้จึงถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น: "เขาให้ความสนใจเราเป็นอย่างมาก"

ในทางจิตวิทยา "ความสนใจ" คือความสามารถในการรับรู้สิ่งเร้าบางอย่าง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อกำหนดกลไกที่ควบคุมและควบคุมกระบวนการทางปัญญา

ในบริบทอื่นๆ ที่ใช้เป็นคำอุทาน คำว่า "ความสนใจ" ใช้เพื่อเตือนบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ในกองทัพใช้ในลักษณะนี้เพื่อระบุว่าการฝึกหรือการซ้อมรบกำลังจะเริ่มต้นขึ้น สำหรับเกษตรกร "ความสนใจ" คือสัญญาขายขนแกะโดยไม่กำหนดราคา แต่หมายถึงสัญญาอื่นที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ คำนี้มาจากภาษาละติน ตั้งใจo, -ōnis.

ความสนใจในด้านจิตวิทยา

ในทางจิตวิทยา เป็นที่เข้าใจกันว่าความสนใจเป็นคุณสมบัติการรับรู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองสำหรับสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส ความสนใจช่วยให้ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเร้าที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญที่สุด

ประเภทของการดูแล

มีการจำแนกหลายประเภทในเรื่องนี้ซึ่งแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับกลไกที่ใช้โดยบุคคลเราสามารถพูดถึงความสนใจที่เลือกได้ (เมื่อหลีกเลี่ยงองค์ประกอบรองและสิ่งเร้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่) ความสนใจอย่างต่อเนื่อง (เมื่อได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ) แบ่งความสนใจ (เมื่อสามารถให้ความสนใจกับสิ่งเร้าตั้งแต่สองตัวขึ้นไปพร้อมๆ กัน มีประโยชน์ในการพัฒนางานที่ซับซ้อน เช่น การขับรถ) การดูแลยังสามารถเป็นไปโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ กรณีแรกผลิตขึ้นอย่างมีสติและสามารถพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงได้ ในกรณีที่สอง เกิดจากปัญหาทางอารมณ์มากกว่าและควบคุมได้ยากกว่า

ความสนใจและความเข้มข้น

ความสนใจและสมาธิมีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีองค์ประกอบของความฟุ้งซ่าน สมาธิจะหายไป สาเหตุหนึ่งมาจากชุดของสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ขณะปฏิบัติงาน ในทำนองเดียวกัน เมื่อกิจกรรมต้องใช้ความพยายามทางจิต จิตใจของมนุษย์ก็สามารถแสวงหากิจกรรมประเภทอื่นได้ ในการทำเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีสมาธิจดจ่อและหลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของสิ่งรบกวนสมาธิ ซึ่งอาจเป็นปัญหาภายใน (เช่น ปัญหาที่รอดำเนินการหรือแผนในอนาคต เป็นต้น) และจากภายนอก (เช่น เสียงจากท้องถนน เป็นต้น)

แท็ก:  ศาสตร์ เทคโนโลยี - นวัตกรรม การแสดงออกยอดนิยม