ความหมายของศิลปิน

ศิลปินคืออะไร:

ศิลปินคือบุคคลที่สร้างหรือฝึกฝนศิลปะไม่ว่าจะด้วยพรสวรรค์โดยกำเนิดหรือในเชิงอาชีพ

ศิลปินมาจากภาษาละติน ar หรือ artis ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการทำบางสิ่งพร้อมกับคำต่อท้าย -istบ่งบอกถึงอาชีพหรือการค้า

ศิลปินสามารถอ้างถึงได้ในบริบทสี่ประการต่อไปนี้:

  • ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีคุณสมบัติทางวิชาการในสาขาศิลปกรรม เช่น ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ หรือกวีนิพนธ์
  • ที่ทำงานในวงการบันเทิง
  • ผู้มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
  • บุคคลที่แสดงความสามารถพิเศษในกิจกรรมงานฝีมือ เช่น พ่อครัวหรือช่างทอง

ดูเพิ่มเติมที่ กระบวนการช่าง

ศิลปินมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานในทางปฏิบัติ ศิลปินถูกมองว่าต่อต้าน วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ระบุความรู้โดยไม่ได้นำไปประยุกต์ใช้จริง

ในศตวรรษที่สิบสี่ ศิลปินเป็นนักเรียนและช่างฝีมือเฉพาะทางที่ฝึกฝนศิลปศาสตร์ทั้ง 7 ซึ่งรวมถึงไวยากรณ์ วาทศาสตร์ ภาษาถิ่น เลขคณิต เรขาคณิต ดนตรีและดาราศาสตร์

วันนี้ศิลปินมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกประเภทนั่นคือการแสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่านสื่อและภาษาต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม แนวคิดของศิลปินหมายถึงผู้ที่อยู่ในแวดวงทัศนศิลป์โดยเฉพาะ

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม คำพูดและสุภาษิต