ความหมายของอนาธิปไตย

อนาธิปไตยคืออะไร:

อนาธิปไตยคือการไม่มีอำนาจสาธารณะ คำนี้ยังหมายถึงความงุนงง สับสน โกลาหล หรือเสียงอึกทึกอันเนื่องมาจากการขาดอำนาจหรือความอ่อนแอ มาจากภาษากรีก ἀναρχία (อนาธิปไตย), มาจากคำว่า ἄναρχος (อนาโคส). การขาดรัฐบาลทั้งหมดในรัฐอนาธิปไตยเป็นรูปแบบองค์กรทางสังคมในอุดมคติ คำบางคำที่สามารถระบุได้ด้วยคำพ้องความหมาย ได้แก่ ความรุนแรง, ความผิดพลาด, ความวุ่นวาย, ความสับสนวุ่นวาย, ความสับสนและการพูดพล่อยๆ คำบางคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับ "อนาธิปไตย" ได้แก่ ระเบียบและการปกครอง

แท็ก:  การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม ศาสตร์