ความหมายของความรักของพระเจ้า

ความรักของพระเจ้าคืออะไร:

ความรักของพระเจ้าหมายถึงการเชื่อมโยงความคิด หัวใจ และจิตวิญญาณเพื่อทำทุกอย่างที่ทำให้พระเจ้ามีความสุข จึงเป็นบัญญัติข้อแรกและสำคัญที่สุดสำหรับคริสเตียน

การรักพระเจ้าเป็นทัศนคติที่บ่งบอกถึงเจตจำนง การไตร่ตรอง และความมุ่งมั่น นั่นคือ แสดงความรักที่พระองค์ประทานแก่เราผ่านวิญญาณและการกระทำประจำวันของเรา

ควรสังเกตว่าพระเจ้าเป็นความรัก และความรักของพระองค์ได้สำแดงออกทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้น การรักพระเจ้าคือการยอมรับว่าพระองค์ทรงอยู่ในวิญญาณของเรา

เมื่อบุคคลมีความรัก นั่นเป็นเพราะเขาตระหนักดีถึงความประสงค์ของเขาที่จะจริงใจและเสียสละเพื่อให้ผู้เป็นที่รักมีความสุข ซึ่งหมายถึงการยอมรับว่าไม่สามารถทำสิ่งที่สร้างความสุขหรือความเพลิดเพลินได้เสมอไป ดังนั้น การรักพระเจ้าจึงหมายถึงการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ โดยอาศัยความปรารถนาและการกระทำของเราโดยอาศัยพระบัญญัติและพระวจนะของพระองค์

ในแง่นี้ เราต้องรักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการจะรัก ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการจะรักพระองค์ ตัวอย่างเช่น ในความสัมพันธ์ ผู้คนมักจะให้ความรัก เอาใจใส่ และให้ในสิ่งที่คู่ของพวกเขาชอบเพื่อทำให้เธอพอใจและทำให้เธอรู้สึกพิเศษ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหรือชอบจะไม่ถูกมอบให้กับตัวเอง

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรักต่อพระเจ้าคือการทำให้สิ่งที่เรารู้สึกและปรารถนาเป็นไปในทางเดียวกันโดยผ่านความคิด หัวใจ และจิตวิญญาณของเรา (เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทำงานร่วมกัน) และด้วยวิธีนี้ ให้วางพระประสงค์ของเราบนพระประสงค์ของพระเจ้า

ในทางกลับกัน หากความคิด หัวใจ หรือจิตวิญญาณเบี่ยงเบน นั่นเป็นเพราะบุคคลนั้นตกอยู่ในบาปและไม่สามารถสะท้อนและแสดงพระบัญญัติและพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกลับไปสู่พระประสงค์ของพระเจ้าได้ผ่านการอธิษฐาน การสารภาพบาป หรือการมีส่วนร่วม

ดูพระเจ้าด้วย

จิตใจ หัวใจ และจิตวิญญาณ

จำเป็นที่ความรักของพระเจ้าจะต้องได้รับผ่านทางความคิด หัวใจ และจิตวิญญาณ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนเสริมสามส่วนที่ทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการสิ่งที่เราคิด รู้สึก และสะท้อนออกมาสู่ภายนอก

ความรักของพระเจ้าและจิตใจ

จิตประกอบด้วยอารมณ์และเจตจำนง จิตใจเป็นที่ที่การตัดสินใจและสิ่งที่ถูกต้องแตกต่างจากสิ่งที่ผิดและความจริงจากการโกหก

ดังนั้น จิตใจจึงเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณสำหรับการไตร่ตรองและความเข้าใจ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จิตใจและจิตวิญญาณจะเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความรักของพระเจ้า ด้วยวิธีนี้คุณจะรู้สึกสงบและกลมกลืน

ความรักของพระเจ้าและหัวใจ

หัวใจทำงานประสานกับจิตเพราะเชื่อมต่อกับเจตจำนงทำให้เรารู้สึกถึงความรัก ความกลัว หรือความรู้สึกผิด เป็นที่ที่อารมณ์ทั้งหมดหลั่งไหล

หัวใจเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตและสัมผัสกับความรู้สึกรักพระเจ้า ซึ่งจากนั้นจะแสดงออกมาผ่านการกระทำ พระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราผ่านทางความคิดและการไตร่ตรองของเรา

ความรักของพระเจ้าและจิตวิญญาณ

วิญญาณคือภาพสะท้อนของหัวใจ ความรู้สึก และความเชื่อของเรา ผ่านจิตวิญญาณเราแสดงออกและเปิดเผยบุคลิกภาพของเรา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจิตใจ หัวใจ และจิตวิญญาณจะต้องสอดคล้องกันหรือเชื่อมโยงกัน เพราะผลลัพธ์สุดท้าย นั่นคือ การกระทำ คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรักที่เรามีต่อพระเจ้า

แท็ก:  ทั่วไป ศาสนา - และจิตวิญญาณ นิพจน์ในภาษาอังกฤษ