10 ตัวอย่างของความเอื้ออาทร

ความเอื้ออาทรเป็นค่านิยมที่ทำให้คนใจกว้างมีบุคลิกภาพในการให้สิ่งที่เขามีแก่ผู้อื่น และบางครั้งถึงแม้สิ่งที่เขาไม่มี โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ด้วยวิธีที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย ต่อไปนี้คือตัวอย่างความเอื้ออาทรสิบตัวอย่างที่คุณสามารถพบได้ในสังคม:

1. ลงมือในยามฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและผู้คนช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น นักผจญเพลิง พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของความเอื้ออาทร เหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และต้องการความช่วยเหลือจากผู้คนในทันที ความเอื้ออาทรสะท้อนให้เห็นในเวลาและความเร่งด่วนที่คนกลุ่มนี้มอบให้เพื่อช่วยเหลือคนแปลกหน้า

2. อาสาสมัคร

การทำงานร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ทุ่มเทเวลาและความพยายามของปัจเจกบุคคลเท่านั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะพบความเอื้ออาทร การเข้าร่วมหรือเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีในฐานะอาสาสมัครช่วยให้ทราบความเป็นจริงอื่น ๆ และแบ่งปันคุณค่าของความเอื้ออาทรกับผู้อื่นที่เต็มใจให้ความช่วยเหลือด้วยการให้ความช่วยเหลือที่ไม่มีสาระสำคัญ

3. แบ่งปันกับผู้อื่น

คนใจกว้างแบ่งปันสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีขึ้นโดยไม่ถูกถาม พวกเขาแสดงความรักเล็กน้อยเมื่อแบ่งปันอาหารหรือเสื้อผ้า ตัวอย่างเช่น ตามความคิดริเริ่มของตนเอง

4. บริจาคเล็กน้อย

ความเอื้ออาทรไม่ได้มีลักษณะเฉพาะด้วยจำนวนเงินที่ให้ แต่ด้วยคุณภาพของสิ่งที่ให้ การบริจาคเพียงเล็กน้อยเป็นตัวอย่างของความเอื้ออาทร เนื่องจากเป็นการแสดงความเสน่หาและความห่วงใยเกี่ยวกับสาเหตุบางอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการให้นั้นเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการแสดงท่าทางที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่ไม่ให้อะไรเลย

5. ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

ความเอื้ออาทรสามารถพบได้ในการช่วยเหลือและกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคม เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเหล่านี้ในสังคมด้วยการเยี่ยมเยียนหรือรอยยิ้มเล็กน้อย เป็นสัญลักษณ์ของความเอื้ออาทร เนื่องจากสำหรับพวกเขา มันมีความหมายมากแม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรต่อสังคมก็ตาม

6. บริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตเป็นการกระทำที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะคุณสามารถช่วยชีวิตด้วยการกระทำง่ายๆ ที่ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของบุคคล การบริจาคโลหิตเพื่อสร้างธนาคารเลือดในโรงพยาบาลของรัฐเป็นการแสดงความเอื้ออาทรที่อาจหมายถึงชีวิตหรือความตายสำหรับคนแปลกหน้า

7. ดูแลสิ่งแวดล้อม

การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เป็นตัวอย่างหนึ่งของความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ เรียกว่าความเอื้ออาทรเพราะไม่มีข้อกำหนดทางสังคมในการรวบรวมขยะ รีไซเคิล หรือสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมกับวงในของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ทำได้โดยให้ความพยายามและเวลา

ดูเพิ่มเติมที่รีไซเคิล

8. แบ่งปันกับคนไร้บ้าน

การรวมและช่วยเหลือความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของคนเร่ร่อนเป็นตัวอย่างของความเอื้ออาทร การส่งมอบให้กับผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับผู้ที่มีบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเห็นอกเห็นใจ เป็นกิริยาเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ไม่มีอะไรเลย

ดูเพิ่มเติมที่ ความเป็นปึกแผ่น

9. เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของกลุ่มสนับสนุนช่วยปรับปรุงการอยู่ร่วมกันทางสังคมและการสร้างความหลากหลายมากขึ้น เป็นตัวอย่างของความหลากหลายเพราะถึงแม้จะไม่ต้องการการสนับสนุน แต่บุคคลนั้นก็มีส่วนร่วมกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการรวมตัวทางสังคม

แท็ก:  ศาสนา - และจิตวิญญาณ การแสดงออกยอดนิยม เทคโนโลยี - นวัตกรรม